Home

Ny motorvej

Linjerne er ført: Her kan den nye motorvej komme til at ligge

Nye motorveje skal snart besluttes FD

Så er den nye motorvej endelig åbnet. Nordschleife ᴴᴰ May & June 2018 BIG CRASHES, CRASHES, Best Of Nürburgring Touristenfahrten VLN - Duration: 10:44. TOP Nürburgring Videos 221,056 view En ny midtjysk motorvejskorridor og en ny motorring 5 kan betragtes som to nye lodrette strækninger parallelt med de eksisterende i det nuværende H. Samtidig kan en motorvej til Kalundborg med forbindelse til Østjylland via færge eller bro betragtes som en vandret forbindelse

Ny Midtjysk Motorvej fra Give, vest og øst om Billund til Haderslev Nord 10 af 19 Figur 5: Vejdirektoratets beregnede trafiktal for en linjeføring øst om Billund og øst om Herning. Kilde: Vejdirektoratet, Midtjysk Motorvej, strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodel-len, rapport 555, 201 Ny motorvej over Limfjorden - engang Der er behov for en tredje forbindelse over Limfjorden i Aalborg, og den nye vej skal gå vest om Aalborg - over øen Egholm. Dermed droppes planerne om at udvide Limfjordstunnelen. På kort sigt skal et ekstra spor afhjælpe den værste forstoppelse Midtjysk motorvej vest om Billund. 339 likes. Den kommende Midtjyske motorvej bør gå vest om Billund for at tilgodese vækst i det midt- og vestjyske,.. Idéen om en ny midtjysk motorvej, der også er blevet betegnet som Hærvejsmotorvejen, er ikke ny. Men idéen fik først fart for ganske få år siden, da den tværpolitiske interesseorganisation Hærvejskomitéen blev grundlagt og fik sat den midtjyske motorvej på dagsordenen

Skal jeg til at leve op og ned af en trafikeret motorvej, eller skal jeg flytte fra min ejendom for at give plads til en ny motorvej. Spørgsmålene er mange, når det gælder anlæg af nye motorveje, og der indkaldes nu til informationsmøde om en ny midtjysk motorvej. Det er Vejen Kommune, der har inviteret Vejdirektoratet til at fortælle om planerne for en ny motorvej, og det sker på et. Endnu en motorvej er på tegnebrættet i hovedstaden. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggør i en pressemeddelelse, at regeringen sætter gang i en forundersøgelse af en ny motorvej. Efter planen skal den nye motorvej løbe fra området omkring Vest- og Sydmotorvejenes sammenfletning ved Køge til Frederikssundmotorvejen

En ting er dog sikker - Hærvejsmotorvejen skal have et forløb, hvor den aflaster E45 mest muligt, og giver optimale rejsetidsbesparelser. På alle kort er der derfor med gult markeret en rejsetidsmæssig optimal korridor for en ny midtjysk motorvej - en Hærvejsmotorvej Ny motorvej vækker vrede: Skammeligt. En enkelt grusvej snor sig fra færgelejet og rundt på Egholm. Markerne spirer så småt, og få meter fra vejen står 12 rådyr og spiser. Egholm ligger en fem minutter sejltur fra Aalborg og er landets største økologiske ø. Selvom den har postnummer. Ny motorvej vedtaget: Novo regner med massive investeringer i Kalundborg-fabrik. AF ELIZABETH MØNSTED JOHANSEN. Offentliggjort 13.03.19 kl. 16:48. Der er stor begejstring i Novo Nordisk over, at regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at Kalundborg skal have en motorvej. Selskabet regner. Regeringen har besluttet, at der skal laves undersøgelser af en kommende Hærvejsmotorvej på strækningen Haderslev-Billund-Give, men hvordan linjeføringen ender med at se ud, er endnu uklart. Hærvejsmotorvejen vil ikke bare skære sig gennem det syd- og sønderjyske område. Mange år inden den eventuelt bliver anlagt har den skabt både modstandere og tilhængere

Transportministeriet løfter i ny strategisk analyse sløret for de tre mest oplagte muligheder, når Midtjylland skal have ny motorvej for op mod 20 milliarder. Se dem her Det betyder helt konkret for Give-egnen, at der i infrastrukturaftalen er afsat 5,8 - 7,5 milliarder kroner til en ny midtjysk motorvej mellem Give og Haderslev. Det er hensigten, at den første fase påbegyndes i 2023; det påpeges i aftalen, at det endelige beløb afhænger af den valgte linjeføring Parterne vil anlægge en ny midtjysk motorvej parallelt med E45. Den skal gå fra Give til Haderslev. I første omgang skal der laves en såkaldt VVM-undersøgelse, som skal afgøre, om motorvejen. NEJ TIL EN NY MIDTJYSK MOTORVEJ 5 PJECENS FORMÅL Over de sidste årtier er der bygget mere end 1.000 km. motorvej i Danmark. I øjeblikket arbejdes der ihærdigt på at etablere en tredje nord-sydgående motorvej i Jylland - Hær Trængslen ville ikke falde, men stige. Der er mange andre gode måder man kunne skabe mindre trængsel på - uden vi behøver bygge en stor bro og ny motorvej. Osv. Den sikreste måde at undgå motorvej over røsnæs er ved at sige nej tak til at broen overhovedet skal bygges

Undersøgelse af ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor

Bag idéen om en ny motorvej fra Haderslev til Hobro står den tværpolitiske Hærvejskomité.Hærvejskomitéen er en sammenslutning af politikere, organisationer, institutioner og det private erhvervsliv, der ønsker en ny motorvej.Motorvejen er tænkt til at skulle aflaste E45 og skabe vækst i store dele af Jylland.Vejdirektoratet er i gang med at undersøge muligheden for at anlægge en. Led i regeringens nye hovedstadsudspil. For at forbedre fremkommeligheden i hovedstadsområdet vil regeringen som led i sit hovedstadsudspil igangsætte en forundersøgelse af en ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor fra Køge til Frederikssundsmotorvejen

Ny motorvej åbner i weekenden TV2 ØS

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er glad for undersøgelsen, der bekræfter, at en motorvej en god idé. I regeringsgrundlaget er en motorvej omkring Billund skrevet ind. Analysen siger, at en ny motorvej vil øge Billund Lufthavns omsætning med 25 millioner kroner Hold mig orienteret om hændelser på denne rute. {{titleMsg}} {{infoMsg}} Dit mobilnummer: Tilmeld I 2013 åbnede den FØRSTE etape den nye motorvej til Kalundborg. Og i weekenden blir den forlænget med yderligere 4 kilometer ny motorvej. Det sker når Vejdirektoratet åbner den første del af Kalundborgmotorvejens 2. etape Dansk Byggeri Sydjylland glæder sig i en pressemeddelelse over, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at Sydjylland skal have en ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give, og at E20/E45 skal udvides ved Kolding V og fra Vejle og nordpå mod Skanderborg. Men der er lang tid til 2023, hvor første fase af [ Den stigende trafik fra pendlere og lastbiler på Vestsjælland gør, at regeringen og Dansk Folkeparti vil afsætte knap to milliarder kroner til at udbygge Kalundborgmotorvejen mellem Regstrup og Svebølle og anlægge helt ny motorvej mellem Svebølle og Kalundborg. Projektet skal i gang i 2023, hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti

Ved VVM-undersøgelse af den ny 70 km motorvej fra Give-Billund-Haderslev gennemføres skitseprojektering og miljøvurdering af forslag om en korridor øst eller vest om Billund, ligesom mulighederne for etapeopdeling undersøges. VVM-undersøgelsen igangsættes i 2017 og vil være færdig i 2019-2020 Vejdirektoratets byggeri af 2. etape af Kalundborgmotorvejen gik i gang i 2017 og består blandt andet af en udbygning af ca. 1,5 km af Skovvejen til 4-sporet motorvej og yderligere 5 km ny 4-sporet motorvej syd om Regstrup. Vejdirektoratet åbnede 1. etape af Kalundborgmotorvejen i 2013 på strækningen fra Elverdam til Kvanløse Regeringen undersøger muligheden for at anlægge en ny motorvej i nærheden af København, der skal afhjælpe trængselsproblemer i hovedstadsområdet. Der er således sat gang i en forundersøgelse af en motorvejsstrækning mellem Køge og Frederikssundsmotorvejen, den sydlige del af den. Ny motorvej vækker vrede: Skammeligt. Blå blok vil investere 112 milliarder kroner i veje og tog. De 6,6 milliarder går til en tredje Limfjordsforbindelse over øen Eghol I ny trafikaftale vælger forligspartier en linjeføring tæt på Sabro og Mundelstrup. Mod vest føres vejen syd om Lading Sø. Det ligger nu fast, at en kommende motorvej mellem Aarhus og Viborg får et forløb tæt på Sabro og Mundelstrup

Viborg: At den sydligste etape fra Haderslev til Give af en ny midtjysk motorvej skal påbegyndes i 2023 er glædeligt. Men skal nuværende motorvej E45 aflastes - først og fremmest flaskehalsen over Vejle Fjord - kræver det, at hele projektet gennemføres. Og først når det sker, er der fuldt udbytte af investeringen Ny motorvej over Fyn: Dansk Byggeri jubler - det er en gave De 2,4 milliarder kroner til Fynske Motorvej er en gave til bygge- og anlægsbranchen, fastlår branchedirektør Udvidelsen af den. Derfor vil vi nu undersøge mulighederne for at lave en ny motorvej, der kan lede noget af trafikken uden om København, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Den nye motorvej skal placeres i det, der kaldes Ring 5-korridoren, som løber fra Køge til Helsingør Lodsejere i området Haderslev-Give har fået brev om forundersøgelse og kortlægning af natur- og miljøforhold på deres ejendomme. SLF følger sagen og står til rådighed med hjælp og svar på spørgsmål Arbejdet med planlægning af en ny motorvej mellem Haderslev og Give er nået til..

Ny motorvej i sigte: Regeringens Ring 5 har lange udsigter

 1. En ny motorvej fra Køge til Frederikssundmotorvejen skal lette myldretiden i hovedstaden, mener regeringen. Trafikken på de store motorveje ind mod København bliver kun tættere. Derfor tager regeringen nu sammen med en række kommuner i hovedstadsområdet de første skridt frem mod en ny motorvej
 2. isteren, Vejdirektoratet med flere - samt lokalbefolkningen i Næstved og Faxe kommuner. Stop nu op og se realistisk på behovet! Indsendt af Svend Aage Hansen, Drosselvej 3, Karise
 3. ister Ole Birk Olesen
 4. Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 -hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle har bedt det rådgivende ingeniørfirma Rambøll om at undersøge den kortest mulig
 5. I sidste uge kom Dansk Industri med et udspil til en plan, som skal sikre fremtidens infrastruktur i Danmark. Planen indeholder nye motorveje for næsten 50 mia. kroner, og den største post er en ny midtjysk motorvej. Jo før, des bedre, siger Vejles borgmester om forslaget
 6. Det politiske slagsmål om en ny motorvej i Jylland kan nu begynde, for der vil være masser af politiske, lokale og naturmæssige interesser, der skal gå op i en højere enhed efter hårde forhandlinger, inden den nøjagtige rute bliver fastlagt

Vejdirektoratet: Ny motorvej skal længst muligt væk fra

Høringssvar af evt. ny motorvej Give-Billund-E20-Haderslev. Og indsigelser til høringssvar fra Revsing By og omegn Indsigelser til høringssvar fra Revsing By og omegns borgere Motorvej Syd om Regstrup Ny motorvej med tilslutninger - delstrækning 2 Ny kommunevej Hovedlandevej der nedklassificeres Hovedlandevej nedlægges Oversigtskort Hovedlandevej der opgraderes til motorvej - delstrækning 1 Ny motorvej med tilslutninger - delstrækning 2 Ny kommunevej Hovedlandevej der nedklassificeres Hovedlandevej nedlægge En ny midtjysk motorvej har en positiv samfundsøkonomisk forrentning. Den vil kunne bidrage til at aflaste E45 og skabe ny mobilitet i Midt-, Vest- og Sydjylland. Parterne er enige om at afsætte 40 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af Give-Billund-E20-Haderslev, hvor en linjeføring hhv. øst og vest om Billund undersøges 13. december 201

Ny midtjysk motorvej på vej TV MIDTVES

2+1 vejen skrottet - ny motorvej i stedet. 1. april 2019 - kl. 9:41 - af Ran Slirpa. Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland og et enigt Folketing, er på et hasteindkaldt trafikmøde i weekenden, blevet enige om, at forlænge E45 fra Sæby Nord, ved at etablere en 4-sporet motorvej fra afkørslen Sæby Nord og gennem Bangsbostrand ved Pikkerbakken, forbi det naturskønne Møllehus og. I forbindelse med præsentationen af deres nye hovedstadsudspil, der har bedre fremkommelighed på vejene i hovedstadsområdet i fokus, fortalte regeringen således, at de nu vil igangsætte en forundersøgelse af en ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor fra Køge til Frederikssundsmotorvejen En ny motorvej fra Køge til Frederikssundmotorvejen skal lette myldretiden i hovedstaden, mener regeringen. sn.dk beskytter dine data. Sn.dk anvender cookies for at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer.. Derfor tager regeringen nu sammen med en række kommuner i hovedstadsområdet de første skridt frem mod en ny motorvej. Det oplyser transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), skriver Berlingske søndag. Motorvejen skal løbe fra Køge til Frederikssundmotorvejen. Det er en del af den strækning, som også kendes som Ring 5

Få overblikket: Her kan der komme en ny motorvej TV SY

Hejsa. Så oprandt dagen endelig hvor strækningen mellem Herning - Bording blev åbnet, kunne først køre på den på vej hjemad fra Århus, men vi sparede 1 Ny motorvej får Novo Nordisk til at forudse store investeringer i Kalundborg. AF ELIZABETH MØNSTED JOHANSEN. Offentliggjort 14.03.19 kl. 16:01. Der er stor begejstring i Novo Nordisk over, at regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at Kalundborg skal have en motorvej. Selskabet regner nu. Vejdirektoratet har valgt linjeføringen til den en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede på Sjælland. Det næste store motorvejsbyggeri herhjemme kan blive en godt 15 km lang strækning mellem Næstved og Rønnede på Sjælland To provide you with the best service, please arrive on time. If you arrive more than 30 minutes after your reservation time, you will be served as a walk in customer

Motorvej - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. 'Nej til motorvej på Røsnæs' er den folkelige bevægelse for Røsnæs - og imod en Kattegatforbindelse med linjeføring over Røsnæs, der vil ødelægge natur og lokalsamfund
 2. En ny motorvej fra Køge til Frederikssundmotorvejen skal lette myldretiden i hovedstaden, mener regeringen. Trafikken på de store motorveje ind mod København bliver kun tættere
 3. Ny midtjysk motorvej nyder markant opbakning fra stort set hele Jylland, hvor hele 31 borgmestre fornylig rettede en fælles appel om politisk handling for projektet. For mere information: Formand for Hærvejskomitéen, medlem af regionsrådet for Region Syddanmark, fhv. MF Poul Andersen, mobil 23 23 61 5
 4. Hellere en helt ny jysk motorvej end en udvidelse af den gamle, mener et flertal af partierne. Næsten alle Folketingets partier vil hellere bygge en ny, midtjysk motorvej end udvide den propfyldte, østjyske motorvej. Alt tyder derfor på en ny motorvej langs Hærvejen..
 5. Styregruppen bag komitéen for den Sjællandske Tværforbindelse mødtes i Regionshuset den 3. marts for at drøfte nye initiativer, som kan fremme en politisk beslutning om anlæg af en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede
 6. Hærvejskomiteen har netop haft generalforsamling. Komiteen arbejder for en ny motorvej, der går parallelt med E45 ned gennem Jylland. Planerne får opbakning af otte nordjyske borgmestre, samt borgmestre fra resten af Jylland og en enkelt fra Fyn. I alt bakker 31 borgmestre op om planerne om motorvejen, der skal ses som et alternativ til E45, så trafikken kan aflastes

Ny motorvej ved Herning - Maj 2016 - YouTub

 1. Inden sommerferien står det formentlig klart hvilken linjeføring regeringen ønsker af en midtjysk motorvej omkring Billund. Det mener regionsrådsmedlem Preben Jensen (V) fra Billund, der er næstformand i Region Syddanmarks udvalg for regional udvikling
 2. Blandt projekterne er blandt andet en udvidelse af motorvej E45, midler til en ny midtjysk motorvej, udvidelser af motorvejene og ringforbindelserne på Sjælland samt en udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense og en tredje Limfjordsforbindelse
 3. Pengene til bеde Hillerшdmotorvejen og Frederikssundsmotorvejen er pе plads, siger regeringen og DF. Foto Allan NшrregaardPenge til motorveje i ny planNеr regeringen og DF i dag prжsenterer en ny infrastrukturplan, sе er der penge til bеde Frederiks
 4. Ny motorvej vedtaget: Novo regner med massive investeringer i Kalundborg-fabrik. Der er stor begejstring i Novo Nordisk over, at regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at Kalundborg skal have en motorvej. Selskabet regner nu med store udvidelser i forlængelse af firmaets fabrik i byen
 5. Vejdirektoratet undersøger lige nu konsekvenserne ved en ny midtjysk motorvej. I den forbindelse får politikerne et grundlag for at skåne grundejere langs en ny motorvej for mere støj, end hvad der i dag er kotyme
 6. Løkke og co's vilde plan: Højere fartgrænser og ny motorvej Regeringen vil undersøge muligheden for at hæve fartgrænse til 130 km/t flere steder. Arkivfoto: Claus Fisker/Scanpix Den ny regering er klar til at hæve fartgrænser. Bilister kan måske også se frem til en ny midtjysk motorvej.
 7. VVM- og forundersøgelse af ny midtjysk motorvej • Tidligere undersøgelser viser at en midtjysk motorvej vil være samfundsøkonomisk rentabel og gavne borgere og virksomheder i store dele af Jylland. • En midtjysk motorvej vil aflaste rute 13 mellem Vejle og Viborg og E45 Østjyske Motorvej

Ny Silkeborg motorvej - YouTub

 1. Motorvej på 3. etape af Rute 23 - En forbindelse til vækst Side 1 merproduktion på 5 % som følge af ny infrastruktur. Væksten kom som følge af en forventet mereksport. Der antages, at Rute 23 vil understøtte en lignende vækst
 2. Bekymrede borgere om ny motorvej til Hillerød: Vi vil have mere støjværn Tirsdag var det indbudt til borgermøde om den nye Hillerødmotorvej, og støjgener var aftenens største bekymring blandt borgerne
 3. Tilslutningsanlæg til motorvej E45 kan udføres i to varianter: Ny Dallvej tilsluttes Dallvej ved forlægning samt Hobrovej ved T-kryds/rundkørsel. Egnsplanvejs krydsning med jernbanen ude af niveau ved at føre banen delvist under Engsplanvej
 4. En ny midtjysk motorvej nyder markant opbakning fra stort set hele Jylland og dele af Fyn, hvor hele 31 borgmestre for nylig rettede en fælles appel om politisk handling for projektet. - Vi støtter arbejdet for en ny midtjysk motorvej til at aflaste E45, give ny luft i Jyllands-Korridoren og sikre et Danmark i balance
 5. ejendom for at give plads til en ny motorvej. Spørgsmålene er mange, når det gælder anlæg af nye motorveje, og der indkaldes nu til informationsmøde om en ny midtjysk motorvej
 6. Ved Ødisvej giver det en ny mulighed for at køre til og fra motorvejen ved den sydlige del af Kolding og Vonsild. Et stort ønske om en motorvejsafkørsel syd for Kolding bliver nu opfyldt. Folketinget giver i en ny trafikaftale 29,5 mio. kr. til en ny motorvejsafkørsel nær Taps

ge konsekvenser af en ny motorvej med be-tydelig flere afværgeforanstaltninger. Den reviderede VVM-redegørelse er vedlagt som bilag 1 til regionplantillægget. Ved at gennemskrive både regionplantillæg og bilagene, så de afspejler de foreslåede ændringer sikres et så gennemskueligt mate-riale som muligt Ny midtjysk motorvej løser ikke alle E45's problemer Trafikale udfordringer: Trods opførelse af en ny midtjysk motorvej, der skal være med til at aflaste den stærkt trafikerede hovedfærdselsåre E45, vil der være trafikale problemer fra grænsen op gennem Jylland, viser nye tal

The latest Tweets from VisitVestjylland (@visitlemvig). Info om aktiviteter i Lemvig, Thyborøn og omegn for lokale og gæster. Lemvig, Danmar Novo Nordisk har kæmpet ti år for ny motorvej: Vi forventer massive investeringer på fabrikken i Kalundborg. Novo-fabrikken i Kalundborg er verdens største producent af insulin, og mere end halvdelen af verdens insulin produceres i Kalundborg. Samlet er der ansat mere end 3500 på fabrikken. motorvej være en oplagt styrkelse af det overordnede vejnet i Jylland. Samlet set vil den østjyske motorvej, en ny Hærvejsmotorvej og de allerede planlagte og delvist gennemførte motorvejsprojekter på strækningen mellem Herning og Vejle give gode rammebetingelser for erhvervsudvik-lingen og herunder eksporttrafikken i nord/sydgående retning

Her kan du downloade aftale om udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse. Aftalen blev indgået 13. december 2016. Aftalepartier: Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti En ny midtjysk motorvej skal flytte trafik fra motorvej E45 i Østjylland. Det er der kræfter, der arbejder for. Danmarks Naturfredningsforening peger på alternative løsninger, da en ny jysk motorvej vil gennemskære værdifuld natur Vejdirektoratet inviterer til åbning af Holstebromotorvejen 29. september 2018 Sidste etape af ny motorvej åbnes. Vejdirektoratet inviterer til åbning af Holstebromotorvejen 29. september 201 For det første så tager det ikke 15 år. En motorvej vil kunne stå færdig på strækningen på den halve tid. Strækningen er ukompliceret i forhold til Silkeborgmotorvejen og den stod færdig på mindre end 10 år. For det andet, så vil byudviklingen kun blive forsinket i den tid, det tager at fastsætte en ny linjeføring. Det er ca 2 år SPORT 24 og Sports Group Denmark bygger ved motorvejen Landets 6. bedste erhvervskommune Silkeborg er attraktiv at investere

Motorveje i Danmark - Wikipedia, den frie encyklopæd

da Projektet bestaar i anlaeg af en ny koerebane parallelt med den eksisterende vej, saaledes at der bliver skabt en motorvej med 2 × 3 vejbaner, med en samlet laengde af 11,5 km. EurLex-2 en The project concerns the construction of a new carriageway parallel to the existing road, so as to create a 2 × 3-lane motorway , with a total length of. Translation for 'motorvej' in the free Danish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio En fortælling om Holstebro Motorvej fra første spadestik til når engang, hvor bilerne - trafikanterne tar vejen i brug

En motorvej vest om Vamdrup vil også have andre konsekvenser. - Så får man en motorvej mod vest, en motorvej mod syd, man har en lufthavn mod øst og en jernbane, der skærer lige igennem byen. Tilgængeligheden vil blive forbedret, og hvis du skal lave en logistikvirksomhed, så vil det være oplagt at placere den i byen Skal trafikken i Østjylland ved Vejle Fjord og i trekantsområdet ikke ende med at stå lige så bomstille som omkring hovedstaden, hedder løsningen en helt ny motorvej op gennem Jylland fra Kolding via Viborg til Aalborg - en motorvej, der skal følge den gamle hærvej en del af vejen Med åbningen af de to ekstra kilometer motorvej senere i dag, fredag, står Djurslandsmotorvejen helt færdig. Motorvejen binder Djursland sammen med Motorvej E45, sådan at pendlerne fra Djursland ikke længere behøver at køre igennem Århus for at komme videre mod nord, syd eller vest

Ny motorvej over Limfjorden - engang FD

- En ny midtjysk motorvej vil være et vigtigt bidrag til udvikling og fremgang - derfor er den kommunale opbakning jo også så stor. Jeg vil arbejde for, at projektet står højt på listen, når der skal prioriteres i en forhåbentlig ny langsigtet plan for investeringer i infrastrukturen i Danmark Byggeriet af en ny motorvej på sammenlagt 155 km på begyndes nu i Tyskland. Der er tale om en forlængelse af motorvej 14 fra Magdeburg mod Schwerin, oplyser ITD. Som første byggeafsnit af den omkring 155 km lange strækning påbegyndes en 57 m lang bro ved Colbitz i Sachsen-Anhalt. Gennem tre. Ny motorvej til Herning? En motorvej mellem Viborg, Herning og Billund er samfundsøkonomisk bedre end en Hærvejs-løsning 28. marts 2014, 19.23. Der kan nu være endnu en motorvej på vej til Herning - selv om der er tale om et projekt en hel del år ude i fremtiden

Ny motorvej oplader din elbil på farten, Kinas første soldrevne motorvej åbner for trafik i 2022 og bliver en trædesten i overgangen til el- og førerløse biler. Den sekssporede motorvej mellem de tr Desværre er der nu bevilget penge til forundersøgelse og VVM af en ny motorvej langs den jyske hærvej. Erfaringen viser, at når forundersøgelser først er startet, forstummer debatten om, hvorvidt vi overhovedet skal have en Hærværksmotorvej

»Politikerne fortjener ros for at tænke i en langsigtet løsning for Jyllands-Korridoren, men i samme åndedrag minder vi også om, at det foreløbig kun er en halv løsning. Motorvej E45 og ikke mindst Vejle Fjord-broen har alvorligt brug for aflastning, og vi får først den fulde effekt, når ny midtjysk motorvej er fuldt gennemført. Egnsplanvej skal forbinde Nordjyske Motorvej (E45) i vest ved Mariendals Mølle Motorvejen (afkørsel 28) med Hadsund Landevej i øst nord for Gistrup. Sidste nyt februar 2019. Vi spærrer tilkørslen til E45 sydgående retning ved <28> Mariendalsmølle fra d. 25/2 kl. 04.00 til d. 4/4 kl. 23.00 NY MIDTJYSK MOTORVEJ Den nye midtjyske motorvej planlægges mellem Haderslev og Hobro. Møller & Grønborg udført følgende arbejder ifm. strækningen mellem Haderslev og Give: • Input og deltagelse i indledende workshops omkring linjeføringer • VVM for landskab og visuelle forhold.

Tirsdag aften blev de blå partier enige med Socialdemokratiet om at starte de indledende undersøgelser for oprettelsen af en ny jysk parallelmotorvej For at forbedre fremkommeligheden i hovedstadsområdet vil regeringen som led i sit hovedstadsudspil igangsætte en forundersøgelse af en ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor fra Køge til Frederikssundsmotorvejen: https://www. trm.dk/da/nyheder/201 9/undersoegelse-af-ny-motorvej-i-den-sydlige-ring-5-korridor @olebirkolesen #dkpol #. Ved at føre den midtjyske motorvej frem til Tinglev området, er man frit stillet til at koble til den løsning, de tyske myndigheder vælger. Aftalen i Folketinget af 13. december 2016, om midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej bør selvfølgelig revideres til at omfatte hele den midtjyske motorvej til grænsen See 3 photos from 19 visitors to Den Nye Motorvej. Foursquare uses cookies to provide you with an optimal experience, to personalize ads that you may see, and to help advertisers measure the results of their ad campaigns

populær: