Home

Gødningsregnskab 2018

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler - lbst

 1. Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/18. I vejledningen beskrives bl.a. regler om gødningsregnskabet, gødningsleverancer, brødhvedeordningen, efterafgrøder, dyrkningsrelaterede tiltag, de ændrede harmonikrav og den nye fosforregulering for planperioden 2017-2018
 2. Gødningsregnskab 2018 (GHI) CVR nr. skal være korrekt. Nu også ved modtagelse af husdyrgødning Vælg menuen Organiske gødninger/Adresser Tjek CVR. Nu afleveres CVR nr. også ved modtagelse af husdyrgødning Skal være rigtige CVR nr på afgiver/modtager. Når N og P ikke stemmer på sidste kg ved køb af handelsgødnin

Gødningsplanlægning og -regle

 1. Der kan overdrages pligtige efterafgrøder mellem to virksomheder, som er tilmeldt Register for gødningsregnskab, såfremt begge virksomheder har et efterafgrødekrav eller afgiver er ophørt i Register for gødningsregnskab
 2. Landbrugsindberetning.dk er det sted, hvor landmænd skal indberette deres gødningsregnskab, sprøjtejournal og ajourføre besætningsoplysninger i Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). Hvert år i oktober måned udsender Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen et indkaldelsesbrev til de landmænd, der skal indberette gødningsregnskab.
 3. Har du endnu ikke indberettet gødningsregnskab for 2017/2018, skal du huske at gøre det senest 1. april 2019. Alle medlemmer af Register for Gødningsregnskab skal hvert år indberette gødningsregnskab for den seneste planperiode. Mere end halvdelen af de tilmeldte virksomheder har allerede foretaget deres indberetning
 4. Der vil fra planperiode 2018/2019 blive indført skær-pede fosforlofter i oplande til visse søer. Fosforlofterne vil blive skærpet generelt for svin og fjerkræ fra hen-holdsvis planperioden 2019/2020 og 2020/2021. Fosforlofter i planperioden 2017/2018 Type af gødning Fosforloft Fjerkræ og kødædende pelsdyr 43 kg P/h
 5. muligheder, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, efterafgrøder, harmonireg-ler og dyrkningsrelaterede tiltag. Du kan også finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødningsregnskab. Register for Gødningsregnskab - tilmelding og afmelding (kapitel 1
 6. Hvis din virksomhed er omfattet af reglerne om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, skal den være registreret i Landbrugsstyrelsens Register for Gødningsregnskab senest 31. juli 2018 for planperioden 2017/18

Landbrugsindberetning

Fristen for indberetning af gødningsregnskab for 2017 / 2018 var den 1. april 2019. Det er der 1317 landmænd, der har overset eller glemt, hvorfor landbrugsstyrelsen i denne uge udsender rykkerbreve til 1317 landmænd, der fortsat mangler at indberette gødningsregnskabet. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse Gødningsregnskab planperiode 1. august 2018 - 31. juli 2019 Eks. Dyreoplysninger 2 Slagtesvin 6.000,00 kg P 2 Mink 3.000,00 kg P 2 9.000,00 kg P 1. Arealopgørelse 3 106 Harmoniareal 200,00 ha Ikke harmoniareal 20,00 ha Drivhus, tomater 2,00 ha 2. Samlet forbrug af kvælstof og fosfor i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødnin Gødningsregnskab 2018 (GHI) Side 3 Gødningsregnskab 2018 (GHI) - trin for trin vejledning Nyheder i forhold til sidste år. Væsentligste ændringer er at der nu skal indberettes fosforregnskab for bedriften samt indregnes eftervirkning på udlagte målrettede efterafgrøder i 2017 evt. kvotereduktion, hvor de ikke blev udlagt Et gødningsregnskab er en opgørelse over den mængde gødning, man har brugt på virksomhedens arealer. Vi samler statistik ved hjælp af cookies Landbrugsindberetning.dk tilbyder dig en række selvbetjeningsløsninger. Du kan f.eks. •Indsende gødningsregnskab •Ændre oplysningerne om dine be- sætninger i CHR, herunder antal dyr •Ophøre dine besætninger i CHR •Indsende sprøjtejournal •Afgive fødevarekædeoplysninge

Register for Gødningsregnskab, efterafgrøder, harmoniregler og dyrkningsrelaterede tiltag. Du kan også finde tabeller og skemaer, som du kan bruge, når du laver gødningsplanlægning og gødnings-regnskab. Tilmelding til Register for Gødningsregnskab (kapitel 1 OBS! Husk at indsende gødningsregnskab Fristen for at indsende var lørdag den 31. marts 2018. Landbrugsstyrelsen op-fordrer derfor til, at du indsender dit gødningsregnskab snarest, hvis du endnu ikke har gjort det. Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indberet Indberet dit gødningsregnskab for 2017/2018 senest 1. april Gødningsregnskaberne for planperioden 2017/2018 skal indberettes senest marts måned. Alle medlemmer af Register for Gødningsregnskab skal hvert år indberette gødningsregnskab for den seneste planperiode. Læs mere her: lbst.dk/goedningsregnskab-for-20172018-senest 31. marts

Frist for indsendelse af gødningsregnskab og Sprøjtejournal for 2016/2017. 20. april. Frist for indsendelse af Fællesskema 2018 for indberetning og ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge nyetablerede landbrugere, ø-støtte m.m. Januar 2018 Start/slut dato og beskrivelse af regel eller tilskudsordnin Fristen for aflevering af gødningsregnskab vil være den 1. april 2019. Hvem skal indberette gødningsregnskab? Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indberette gødningsregnskabet for de planperioder, virksomheden har været tilmeldt registeret. Kontakt din planteavlskonsulen

Indberet gødningsregnskab senest 1

og gødningsregnskab. Tilmelding til Register for Gødningsregnskab (kapitel 1) Hvis du har en virksomhed, der er omfattet af reglerne om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsreglerne), skal virksomheden registreres i NaturErhvervstyrelsens Register for Gødningsregnskab Landbrugsstyrelsen / Vejledning om gødsknings- og harmoniregler i planperioden 1. august 2018 til 31. juli. 50 6. Gødningsregnskab 6.1 Indberetning af gødningsregnskab Når planperioden 2018/2019 er slut, skal du lave en opgørelse over, hvor meget kvælstof og fosfor du har brugt på din virksomhed

Den foreslåede ændring vil betyde, at nogle landmænd som udgangspunkt vil blive afmeldt i Register for Gødningsregnskab, og andre vil blive optaget. Det anslås, at antallet af registrerede landmænd vil blive reduceret i begrænset omfang, mens dækningsgraden af registrerede, målt på harmoniareal, vil øges med ca. 55.000 ha 2018 Center Allé 6 Indkaldelse af gødningsregnskab for 2017/2018 15/10 Frist for at udbringe flydende husdyrgød-ning til frøgræs 20/1

Oplysninger til brug for gødningsregnskab 2017/2018 Indkøb af handelsgødning 1/8 2017 til 31/7 2018 samt evt. indkøb til fordeling i forlænget periode (1/8 - 30/9 2018) Type (f.eks. 21-3-10) Mængde kg. vare Lagerbeholdning Modtaget/afgivet husdyrgødning/anden organisk gødning (sæt X) Ja Ne Indberet dit gødningsregnskab for 2017/2018 senest 1. april Nu udbetaler Landbrugsstyrelsen slagtepræmie for 2018 Du kan søge om tilskud til etablering af åbne minivådområder og mi-nivådområder med filtermatrice frem til 30. april Husk kråsemateriale til hønsene Mark Tjek vintersæd for manganmange Du kan igen i år søge om tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder, når Fællesskemaet åbner 1. februar. Der kan i alt søges tilskud til cirka 114.000 ha i 2018 inden for de områder, hvor der er behov for at reducere udledningen af kvælstof i 2018. Tilskudssatsen vil igen i år være 700 kr. per ha Gødningsregnskab Reglerne om gødningsplaner, gødningsregnskaber mm. gælder for jordbrugsvirksomheder, som er registreret i NaturErhvervstyrelsens Register for Gødningsregnskab, se Vejledningen 2014/2015, Resumé, side 6. Der skelnes mellem virksomheder, der skal tilmeldes registeret, og virksomheder, som kan tilmeldes registeret

Landbrugsindberetning - LandbrugsInfo - viden til arbejde

Ifølge reglerne skal alle jordbrugere, der anvender gødning og har en årlig omsætning på over 20.000 kr., være registreret i gødningsregistret og indberette gødningsregnskab til Landbrugsstyrelsen. Indberetningen skal foregå inden den 31. marts 2018 for planperiode 2016/2017. Indberetningen foregår på Landbrugsindberetning.dk Indberet dit gødningsregnskab for 2017/2018 senest 1. april Nu udbetaler Landbrugsstyrelsen slagtepræmie for 2018 Du kan søge om tilskud til etablering af åbne minivådområder og minivådområder med filtermatrice frem til 30. april Husk kråsemateriale til hønsen Er du ikke tilmeldt Register for Gødningsregnskab, har du kun ret til at købe få gødningstyper (se kolonne mrk. Ja uden registrering). Hertil kommer et tillæg på kr. 5,00 pr. kg. kvælstof. Paller vil blive faktureret med kr. 80,00. En palle med sækkevarer indeholder 1000 kg v/25 kg sække og 960 kg v/15 kg sække

Rykkerbrev til 1317 landmænd: Indberet jeres gødningsregnskab

Prisliste 2018 Opdateret janaur 2018 Planteavl Ydelse Pris Mark- og gødningsplan Areal Omfatter indberetning af gødningsregnskab samt udarbejdelse af mark- og gødningsplan. Basispakken omfatter tlf. rådgivning, EDB, mate-rialer, bidrag til forsøgarbejde, åbent hus arrange-menter mv. Mark- og gødningsplan kan også udar Dvs., at hvis din virksomhed ikke længere opfylder betingelserne for at være med i Register for Gødningsregnskab i planperioden 2017/2018, skal du afmelde din virksomhed inden den 31. juli Bemærk, at af- og tilmelding ikke sker automatisk. Det er derfor dit ansvar som ejer af virksomheden at foretage af- og tilmelding Hos Agrovi anvender vi cookies på vores webside for at optimere websiden og dens funktionalitet. Vores cookies hjælper os derfor med at give dig så god en oplevelse som muligt, når du besøger vores webside

Fredskov skaber alt andet end fred Per Kristensen, Mammen, er politianmeldt for ikke at have indberettet gødningsregnskab fra 2013 til 2016. Selv mener han at kunne bevise, at han ophørte i Register for Gødningsregnskab i 2013 og dermed ikke har skullet lave gødningsregnskab siden Fristen for indberetning af gødningsregnskab for 2017/2018 var 1. april 2019. Man skal altid indberette gødningsregnskabet for de planperioder, hvor virksomheden har været tilmeldt Register for Gødningsregnskab, også hvis virksomheden er ophørt, har bortforpagtet arealerne, eller ikke har brugt gødning Indberet dit gødningsregnskab for 2017/2018 senest 31. marts. Gødningsregnskaberne for planperioden 2017/2018 skal indberettes senest marts måned. Alle medlemmer af Register for Gødningsregnskab skal hvert år indberette gødningsregn­skab for den seneste planperiode. Læs mere her: lbst.dk/goedningsregnskab-for-20172018-senest 31. marts FlexNyt for uge 10 indeholder artikler om følgende: Tjek vintersæd for manganmangel Kapitelstakster 2018 Når landmænd rammes af arbejdsulykker Tro- og loveerklæring 2019 - hvis dit hestepas eller ejercertifikat er bortkommet Nyt om ansøgninger om tilskud til skov med biodiversitetsformål og privat skovrejsning i 2019 Sådan bliver økologikontrollen i 2019 Få en god bestand af [

Alle medlemmer af Register for Gødningsregnskab skal hvert år indberette gødningsregnskab. Fristen for indberetning af gødningsregnskabet for 2016/2017 var 31. marts 2018 18.06.2018 | Christian Friis Børsting Projektet skal munde ud i forslag til nationale og transnationale handlinger for at implementere det nye system til gødningsregnskab. Foto: Colourbox

Sæson 2018 - 2019 21-3-10 m. g S 25082013 UKI TYPE SPORBARHEDSKODE Fabrikskode Produktionssted GLO Glomfjord, Norge Ikke krav om gødningsregnskab Gruppeliv, gruppe 1 præmie for 2018 2.736 kr. Gruppeliv, gruppe 2 præmie for 2018 1.368kr. Interessemedlemmer: Passive medlemmer 200 kr. Firmaer I 1.000 kr. Firmaer II 500 kr. Landbrugsavisen 960 kr. Kørselstakst - gælder alle afdelinger Kørselstakst beregnes udfra antal kilometer fra centret i Vojens til mødested med kunden og retu

Indberetning af gødningsregnskaber - Virk Indbere

 1. Alle medlemmer af Register for Gødningsregnskab skal hvert år indberette gødningsregn-skab for den seneste planperiode. Mere end halvdelen af de tilmeldte virksomheder har allerede foretaget deres indberetning. Har du endnu ikke indberettet gødningsregnskabfor 2016/2017, skal du huske at gøre det inden udgangen af marts 2018
 2. Indberetning af sprøjtejournal (SJI) Landmænd, gartnere og producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal hvert år indberette deres samlede forbrug af pesticider
 3. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 4. July 3, 2018 at 5:53 AM. Landbrugsstyrelsen udsender rykkerbreve til de landmænd, som ikke har indberettet deres gødningsregnskab for 2017/2018 rettidigt
 5. Alle, der er registreret med en besætning i CHR, skal som udgangspunkt én gang årligt ajourføre eller bekræfte sine besætningsoplysninger, det vil sige antal dyr, kontaktoplysninger for ejer og bruger, besætningstype (virksomhedsart) og tilknyttet dyrlægepraksis
 6. isteriet er dannet ved en sammenlægning af Miljø
 7. Svinekongres 23-24. oktober 2018 og modtage husdyrgødning skal du huske at tilmelde din virksomhed til Register for Gødningsregnskab senest 31. juli 2018

Tid til indberetning af gødningsregnskaber - Østdansk

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1

 1. dre landbrug
 2. dst 50.000 kr. og med e
 3. Gældende for 1. august 2018 - 31. juli 2019 udnyttelse af totalkvælstoffet, jævnfør Plantedirektoratets vejledning for gødningsregnskab

Kontingent Sønderjyske Vandløb 2018 100 kr. Interessemedlemmer (passivt medlemsskab) Grundkontingent incl. Landbrugsavisen 1.120 kr. Grundkontingent excl. Landbrugsavisen 380 kr. Andre erhverv/Firmamedlemmer excl. Landbrugsavisen 1.400 kr. Ekstra eksemplarer af Landbrugsavisen 960 kr. Aktivitetspakke 7.500 kr Landbrugsstyrelsen udsender rykkerbreve til de landmænd, som ikke har indberettet deres gødningsregnskab for 2017/2018 rettidigt. maskinbladet.dk Ny beregning af dyreenheder - den 1. august 2014 trådte den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i kraft, hvilket betyder, at dyrenhederne er blevet ændret Gødningsregnskab. Hvem har pligt til at blive tilmeldt? Du skal tilmelde din virksomhed, hvis du har en årlig momsregistreret omsætning på mere end 50.000 kr. fra salg inden for planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf og samtidig opfylder mindst én af disse betingelser: har mere end 10 dyreenheder (DE) Fra 2018 vil kravet om husdyrefterafgrøder også være målrettet kystvandoplande med indsatsbehov i henhold til vandområdeplanerne. Kravet om husdyrefterafgrøder gælder for virksomheder, der er registreret i Register for gødningsregnskab, der har et efterafgrødegrundareal på 10 ha eller derover og som anvender mindst 30 kg N fra.

Forslag til ny gødskningslov - ekstra administrativ byrde for

Husdyrindberetning og gødningsregnskab skal være på plads. Manglende tilladelse til at anvende ikke-økologiske frø mv. På den økologiske frødatabase kan du se, om der er økologisk udsæd til rådighed af dine afgrøder, og her kan også udskrives skemaer, hvor der kan ansøges om tilladelse til brug af konventionelt ubejdset frø Tilmelding til Register for Gødningsregnskab Fra den 15. april 2015 er det blevet lettere for nye landmænd at tilmelde sig Register for Gødningsregnskab via NaturErhvervstyrelsens Tast selv-service. Fremover når man skal tilmelde en virksomhed til Register for Gødningsregnskab, skal det ske via denne Tast selv-service Fristen for indberetning for planperioden 1. august 2017 - 31. juli 2018 er 1. september 2018. Oplysningerne bruges til at kontrollere landmændenes gødningsregnskaber, og de er med til at sikre Danmarks vandmiljø Vores kompetente landbrugsrådgivere hjælper dig med regnskab, bogføring, lønregnskab, budgetter, finansiering, investeringer, generationsskifte, gødningsregnskab, ansøgning om hektarstøtte, sprøjtejournal, socialjura m.m. - så du kan fokusere på driften. Vi har stort lokalt kendskab og viden indenfor såvel planteavl som dyrehold

Det skal ske i løbet af marts måned. Gødningsregnskabet skal indberettes for de planperioder, hvor virksomheden har været tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Det gælder også, hvis virksomheden er ophørt med at drive landbrug efter 1. august 2016 eller ikke har brugt gødning 26.06.2018 | Anis. Faglig sparring ved temadage om robuste grise i robuste systemer. D. 12.-13. juni arrangerede ICROFS i samarbejde med Organic RDD-projekterne VIPiglets, pECOSYSTEM og MAFFRA en praktikerdag og et forskningsseminar om, hvordan landmænd kan forbedre sundhed og velfærd for pattegrise og slagtesvin, samtidig med at miljøbelastningen reduceres

LandboNord Deltidsnyt, uge 2,201

1. 55 landmænd - hovedsageligt med småbrug - bliver nu politianmeldt af Landbrugsstyrelsen, fordi de for et års eller flere års vedkommende har forsømt at indlevere deres lovpligtige gødningsregnskab. et oplyser styrelsen i forbindelse med en ny handlingsplan Hvordan indsender du årsrapporten? 'Regnskab Basis' på Virk - 'Regnskab Special' på Virk - System til system-løsnin Sådan bliver fremtidens EU-støtte - Den overordnede værdi af EU's hektarstøtte i Danmark er faldende. Læs mere om ændringerne her

Velkommen til DLG. Som et af Europas største grovvareselskaber forsyner vi landmændene med foder, services og energi, og vi aftager også landmandens afgrøder Om sagen: De danske myndigheder fandt ud af, at et stort antal landbrugere havde købt handelsgødning og pesticider fra en importør i perioden 2006-2009, uden at importøren havde indberettet salgene i registret for leverandører, og uden at kvælstoffet blev registreret i landbrugernes gødningsregnskab

2018/2019 Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning

Indberetning af sprøjtemidler og gødningsregnskab Den 31. marts 2018 er sidste frist for indberetning af gødningsregnskab og forbrug af sprøjtemidler. Jordbrugere (landmænd, gartnere, planteskoleproducenter m.m.) der omsætter for mere end 50.000 kr. årligt skal indberette forbruget af sprøjtemidler 16. november 2018 · Martin Merrild er blevet akut opereret i et øje, og derfor trådte direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen til som taler på Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling Stk. 6 Virksomheder, der ved afslutningen af planperioden 2019-2020, som denne er defineret i § 4 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, er registreret i Register for Gødningsregnskab, og som fortsat skal være registreret, forbliver registreret 2018 › 05 Vi lægger et nøje udregnet gødningsregnskab for at sikre et så stramt styret kvælstofkredsløb som muligt. DoubleCrop sædskiftet bliver. i forbrugt N i husdyrgødning) (fra 2018) DeRegel Ja angiver at bedriften anvender reglen om 2,3 DE/ha eller 230 kg N i organisk gødning(undtagelsesreglen iht. Nitratdirektivet) AndresGraesDE Andres græssende dyr (DE), fra MarkOnline fanebladet: Indberetning - Gødningsregnskab - Andres græssende dy

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i

Bestilling og prisliste 2018 Skovdyrkene står til din rådighed ved valg af gødning og gødskning Krav om gødningsreg Produkt Mikronæringsstoffer Sække Bigbag Sække Bigbag Sække Bigbag Sække Bigbag Bestilling (Kg) + antal sække el. bigbags Nej Bina-Skov 10-3-12 (+ levering) (15 kg/sæk) Mn 4,28 4,18 4,07 3,98 3,90 3,81 3,73 3,6 Det vil sikre en mere effektiv og målrettet fosforregulering og en bedre beskyttelse af vores fosforfølsomme vandmiljø på længere sigt. Landmændene skal dokumentere brugen i deres gødningsregnskab. Indtil nu er fosfor blevet reguleret indirekte gennem de regler, som fastsætter den maksimale anvendelse af husdyrgødning per hektar Retssal C. Rettens j.nr.: SS JEA-3629/2018. Dommer: Jeanette Thørholm Andersen. Sagen drejer sig om: 9493 - straffelovens § 244 - vold undlade at indsende. Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud)

FlexNyt uge 16, 2018 - Fagligt nyt til deltidslandmænd og

Landbrugsstyrelsen vil kontrollere jordbrugere, der ikke

nutrient balance translation in English-Danish dictionary. en Recommends the use of management systems specific to individual farms that measure and evaluate the balance of nutrients at farm level linked to the different chains in the production cycle helping to measure the environmental impact of individual farms and calculate farm-specific nutrient balances; notes that an efficient use of. The amount of waste which is being recycled is increasing in Europe. Garden waste is increasingly composted and land applied. However, composting to full maturity requires resources in terms of.. Den 1. august 2018 indføres områder med skærpede fosforloft i opland til visse søer, hvor der som gennemsnit maksimalt må udbringes 30 kg fosfor per ha. Det øger harmonikravet for svine-, mink- og fjerkræbrug. Opland med det skærpede fosforloft udgør i alt 538.000 ha landbrugsareal (22 pct. af det dyrkede areal) De danske myndigheder fandt ud af, at et stort antal landbrugere havde købt handelsgødning og pesticider fra en importør i perioden 2006-2009, uden at importøren havde indberettet salgene i registret for leverandører, og uden at kvælstoffet blev registreret i landbrugernes gødningsregnskab I bør forud TJEKKE, at den afsatte mængde ikke overskrider den mængde, modtager har planlagt med. Det ser vi desværre alt for ofte, fordi man planlægger i antal tons i stedet for i kg total N, som man bør gøre. Husk også, at modtager skal være i gødningsregisteret for at gødningsmængden kan trækkes fra i afgivers gødningsregnskab

LANDBRUGSNYT TIRSDAG 16. JANUAR 2018 www.landbrugsnyt.dk SIDE 11 God planlægning er vejen til det gode udbytte - og sorte tal på bundlinjen Karen Linddal Pedersen, chefkonsulent i Patriotisk Selskabs planteavlsafdeling, fortæller her om, hvad hendes job består i og giver gode råd om, hvad du sk 11.-12. oktober inviteres alle, som beskæftiger sig med kommunikation i kommunerne, til KL's Kommunikationsdøgn 2018. NYVALGT: Friluftsrådet har valgt ny formand efter 16 år med Lars Mortensen ved roret. Valget er faldet på Niels-Christian Levin Hansen, som var indstillet af Danmarks. Der kommer et helt nyt fosforkort ± formodentlig til 2018 Fosforkvote pr. dyregruppe ± eks. 39 kg/P/ha (17/18) Kvælstof og fosfor på bedriftsniveau (det er det eneste der kan kontrolleres) Muligheder for reduktion af fosfor med foder, bytte gylle svin/kvæg, biogas, separering og øget areal. 25. Januar 2017 Planteavlsdag Dato 4. juli 2017 Side 1 af 5 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V miljobio@lfst.dk cc: MABINI@lfst.dk) Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr

Gødningsregnskab - Camilla Holm Fritzen - Agrov

1. Introduction. Meat and dairy products are responsible for a large proportion of the environmental impacts arising from food consumption (Ritchie et al., 2018).At the European level, climate policy stipulates that agriculture should contribute to climate change mitigation through protection and enhancement of soil organic carbon among other issues (EC, 2011a, EC, 2011b)

populær: