Home

Dho diskussion eksempel

Og her udfyldt med et konkret eksempel: Hvordan kommer jeg i gang med en diskussion? En diskussion handler i bund og grund om at argumentere for en bestemt holdning. Pointen ved en diskussion er blot, at du ikke kun skal fremsætte din egen holdning, men samtidig påtage dig andres holdninger Som det sidste i din DHO skal du kæde dine danskfaglige og dine historiefaglige analyser sammen. Det er her, det for alvor bliver interessant! Skriv en god diskussion. En god diskussion i opgaven er ikke bare 'en sludder for en sladder' om emnet Her skal du på baggrund af redegørelsen og analysen se kritisk på problemstillingen ud fra forskellige vinkler og argumentere for eller imod flere synspunkter i overensstemmelse med opgaveformuleringen Her har vi udvalgt to gode eksempler på DHO, som kan give dig nogle idéer om, hvad opgaven går ud på. Når du skal skrive din opgave, kan det være en stor hjælp at se eksempler på , hvordan andre er gået til deres emne, hvad de har fokuseret på, hvordan problemformuleringen kan se ud, og hvordan opgaven kan sættes op Vejledning til DHO Du skal have fokus på at besvare din problemformulering og kun uddrage det relevante fra tekst og/eller kilder og udlede pointer, som du kan bruge i din diskussion og i den sammenfattende konklusion. I analysen skal du dokumentere dine eksempler og vurderinger med relevant

Om at skrive en diskussion Ind i sproget ud i verde

Horsens Gymnasium tilbyder en række stærke og spændende studieretninger inden for naturvidenskab, samfundsfag, sprog og kreative fag. Rammen om undervisningen og studieretningerne er et levende og uformelt ungdomsmiljø, hvor du sideløbende med din faglige udvikling kan deltage i musik, musical, studieture, idræt og meget andet, der bidrager til et rigt ungdomsliv Efter den mundtlige årsprøve skal du udfylde punkt 3 i feedbackskemaet. Dernæst skal du uploade feedbackskemaet, hvor du har udfyldt punkt 1 - 3 i din portfolio i Lectio. Din lærer har oprettet en opgave med navnet Feedback DHO i din portfolio, så du nemt kan se, hvor du skal uploade skemaet DHO er forkortelsen for dansk-historie-opgaven, som er den første større skriftlige formidlingsopgave, som du skriver i gymnasiet. Du kan skrive den i et af fagene eller som en tværfaglig opgave

Diskussion og perspektivering i DHO - studienet

How to Write a Discussion Essay. A discussion essay, also known as an argumentative essay, is one where you take a position on an issue. Start by taking a side, researching your topic, and outlining your essay before launching into the.. A discussion essay presents and discusses issues surrounding a particular topic--usually one that is debatable and open to argument. A good discussion essay must include a thorough discussion of both sides of the topic. It should provide a well-rounded understanding of the issues before the writer presents his personal opinions and conclusions Discussion essays are a common form of academic writing. This page gives information on what a discussion essay is and how to structure this type of essay. Some vocabulary for discussion essays is also given, and there is an example discussion essay on the topic of studying overseas

This is the first main paragraph. Here the student focuses on the aspect of customer service. Notice the use of the topic sentence: The first aspect to be discussed is that of good service. This provides a key to the content of the paragraph. . . This second main paragraph concerns the need for supermarkets to have good quality products. Notice again that here, the student groups all the. This IELTS discussion essay sample answer is estimated at band 9. See comments below the essay for advice and tips. Completing university education is thought by some to be the best way to get a good job. On the other hand, other people think that getting experience and developing soft skills is. Hent gratis eksemplar af DHO opgave om Oplysningstiden og Ludvig Holberg. Du kan med fordel hente opgaven som en PDF-fil, så du kan få et bedre overblik over opgaven, og samtidig have opgaven liggende på computeren, og have mulighed for at søge i opgaven

DHO > Karakterer Dansk/Historieopgave. Dansk/Historieopgaven er første gang, hvor du skal skrive en rigtig opgave. Det er en øvelse i at skrive den SRP, som jo. Dansk-historieopgaven (DHO) er den første af de tre store skriftlige opgaver i gymnasiet. I 2.g. skal du skrive en studieretningsopgave(SRO) og i 3.g. skal du skrive dit studieretningsprojekt(SRP). Derfor har DHO også til formål at træne dig i at skrive de følgende opgaver Se eksempel på en velstruktureret indholdsfortegnelse her. Indledning; Dette afsnit har som funktion at introducere din opgave for din læser, og man skal her få en klar fornemmelse af, hvad din opgave kommer til at handle om. Det er derfor her, at du skriver din opgaveformulering om til prosa. Dvs. ingen opstilling af spørgsmål som bullets

At diskutere - DHO-skriveguide - Google Site

learn from successes and failures. The After Action Review (AAR) is a simple but powerful tool to help you do this. Conducting an AAR at the end of a project, program or event can help you and your team learn from your efforts. Furthermore, sharing the results from your AAR can help future teams lear Hej Jeg går i 1.g, og vi er i gang med at skrive dansk-historie opgave, men hvordan skal konklusionen skrives? Hvad skal der i den? Jeg har aldrig været god til at skrive konklusioner :( Jeg håber, I kan hjælpe : I DHO'en skal du træne disse tre dele, så du kan udføre dem selvstændigt i SRP'en. Derfor vil din lærer undervejs i DHO-forløbet hjælpe og støtte dig, så du på en overskuelig måde kan lære at arbejde med dem. Men her får du alligevel en forklaring på, hvad der menes med en problemstilling og en problemformulering Matematik eksponentialfunktion Ved ikke hvordan man finder hhv. a og b. Har selv prø.. 2.6.3 Vurdering og /eller diskussion Vurdering: - Her tager du stilling til det område, du arbejder med. Det er her, du samler trådene fra din analyse og forholder dig til det, du finder ud af. - Det er her, du skal være selvstændig og vise din evne til at forholde dig til problemet på et højere niveau. Diskussion

Stillads til DHO - oversigt over opbygning, de enkelte afsnits indhold og henvisninger til Guide til store skriftlige opgaver Dansk Historie Titelblad Udleveres af skolen (som ved SRP) DO Forside Du skal selv udarbejde en forside. Husk at angive navn klasse fag vejleder(e) DO Indholdsfortegnelse Se side 63 i Guiden Page 1 of 16. 2014-15 Opgaveformulering Hvilke ændringer skete der i kvinders muligheder for uddannelse, arbejde og politisk deltagelse i perioden 1870-1915, og hvorfor sket Et eksempel på en diskussion: Et eksempel fra middelalderhistorie - hvor 2 synspunkter holdes op mod hinanden. Senmiddelalderens udsmykninger bliver mere livlige og folkelige i forhold til de fornemme ophøjede romanske kalkmalerier

Eksempler på DHO - studienet

  1. Diskussionen skal munde ud i en konklusion. Du kan enten indtage et forsigtigt standpunkt, hvor du nuanceret ser sagen fra flere sider, eller du kan tage klart stilling til sagen. Det er vigtigt, at konklusionen ikke blot præsenterer en åben diskussion. Eksempel på indledning i en kronik.pdf. Eksempel på afslutning i en kronik.pd
  2. Historie - Taksonomiske niveauer Når du skal skrive en større opgave i DHO forventes det, at du bygger den taksonomisk op, hvilket vil sige, at der er forskellige taksonomiske niveauer i opgaveformuleringen: Redegørelse Analyse Diskussion /vurdering Redegørelse og analyse kaldes også en undersøgelse
  3. Alle tre opgaver er individuelle. DHO og SRO bedømmes internt, og der gives en karakter, som indgår i årskarakteren i de involverede fag. DHO og SRO er en forberedelse til det afsluttende SRP, hvor karakteren vil stå særskilt på dit eksamensbevis. DHO skrives i fagene dansk og historie og skal fylde 5-8 sider. Her udarbejder du e
  4. Kernen i historisk analyse er at drage slutninger fra kilderne til den fortidige virkelighed. Dvs. man skal finde oplysninger i tekster og andet materiale for at besvare et spørgsmål
  5. isteren. Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan finans

Eksempler heftig diskussion endeløse diskussioner livlig diskussion hede/voldsomme diskussioner offentlig diskussion politiske diskussioner vild diskussion føre en diskussion gå ind i en diskussion tage en diskussion rejse en diskussion Eksempel: For estimating heat resistance, a knockdown test was used (see e.g. Kellett et al., 2005). Thirty adult ladybirds (15 males and 15 females) from each acclimation temperature were taken directly from the predatory performance experiment and tested. Only individuals that had experienced th De er tænkt ind i en progression, således at du bliver stillet overfor større og større faglige krav og samtidig bliver dygtigere og dygtigere til at skrive disse opgaver. I 1.g skal du skrive DHO (dansk-historieopgave), i 2.g SRO (studieretningsopgave) og i 3.g SRP (studieretningsprojekt), som er en eksamensopgave med ekstern censur Klassernes opgaveformuleringer 2017: 1aDHO 1bDHO 1cDHO 1dDHO 1kDHO 1mDHO 1nDHO 1xDHO 1yDHO Klassernes opgaveformuleringer 2016: 1b DHO Historie og Dansk 2016 1c DHO Historie og Dansk 201 1d DHO Historie og Dansk 2016 1k DHO Historie og Dansk 2016 1m DHO Historie og Dansk 2016 1n DHO Historie og Dansk 2016 1x DHO Historie [

kort#diskussion.# Efter#vinterferien#starter#opgaveperioden,#og#først#skal#du#vælge#fag,#ognormalt#skriver# man#DHO#i#enten#dansk#eller#historie,#men#i#. Formålet med rapportskrivning er at give dig øvelse i at formulere dig til andre, om et videnskabeligt emne. Du skal forestille dig, at læseren er på samme faglige niveau, som du selv, men at han/hun ikke kender det eksperiment, der behandles i rapporten

Praktiske råd vedrørende udformningen af DHO Du skal nu skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e). Derfor er det vigtigt, at du grundigt overvejer, hvordan du bedst og klarest formidler den faglige viden, du har. Du har en specifik faglig viden inden for et emne, og du skal vise din(e) læser(e. Du får ikke karakterer for det, du ved - men det, du præsterer ved eksamensbordet. Her får du 12 tips til den gode eksamen. Tjek også vores gratis kurser i e.. På Horsens Gymnasium er der en rig tradition for, at eleverne har plads til at udfolde deres talent - det kan være inden for musik, kunst, foto, film, drama, musical, politik, sport, udvalg og meget andet - det er kun fantasien, der sætter grænser, og det gør den sjældent

Opgaveskrivning og formalia Det er en vigtig del af uddannelsesforløbet at kunne skrive opgaver, både i gymnasiet og på de videregående uddannelser. Derfor skal du kende de regler, der er for opgaveskrivning i det hele taget Et andet eksempel kunne væ-re en opgave om Thomas Manns romaner Josef og hans brødre I-IV (1933-34). Opgavens tese er, at romanværket konstituerer en ny ,. Contents: DHO EKSEMPEL This video is unavailable. Dho eksempel YouTube Premium; Bogen Få 12 — En guide til danske studerende er skrevet til studerende på gymnasier og videregående uddannelser og handler om, hvordan du holder koncentrationen længere, løser dine opgaver på markant kortere tid end andre studerende og sikrer at du kan huske hvad du har læst til dho Tips om skrivning Det at skrive skaber nye idéer Brainstorm. Skriv alt, hvad du kan komme i tanke om angående emnet - i stikordsform. Fortsæt så længe, du overhovedet kan DHO er forkortelsen for dansk-historieopgaven, som er den første større skriftlige formidlingsopgave, som du skriver i gymnasiet. Opgaven er flerfaglig og individuel, og det valgte område har tilknytning til undervisningen, men dele af materialet ligger udenfor gennemgået stof

Vurdering/diskussion og konklusion?? - Dansk Historieopgave

Research by CEPR Research Fellows and Affiliates appears initially in the CEPR Discussion Paper series. These Discussion Papers are circulated widely to other specialists in the research and policy community so that the results of the research receive prompt and thorough professional scrutiny The most critical element of this type of essay is the type of materials that you will use and cite. Using reliable and credible references must always be your priority as a writer. For any type of essay writing assistance, contact P rof E ssays.com. Short Scholarship Essay: Your Ticket to Good Educatio Eksempel: I erindringerne fokuserer Vest på sine egne problemer og særligt udfordringerne ved de mange børn. Men hun fortæller også en del om, hvordan hendes mand havde det på sit arbejde på fabrikken. På et tidspunkt flytter de til København, hvor manden får arbejde på et jernstøberi 2.4.3 Diskussion og vurdering 5 2.5 Citater 5 2.6 Noter (litteraturhenvisninger) 6 2.7 Konklusion 7 2.8 Litteraturliste 7 Dansk-Historieopgaven (DHO) Dette hæfte giver dig en introduktion til dansk- / historieopgaven i slutningen af 1g. Opgaven er én af tre store skriftlige opgaver i løbet af dit treårige stx-studie

Eksempler på DHO opgaver i STX - Skoleanalyser

Disruption og kreativ destruktion. Selvom ordet er forholdsvis nyt, især på dansk, er den bagvedliggende tankegang betydelig ældre. Teorien om disruptiv innovation kan således spores tilbage til den østrigsk-amerikanske økonom Joseph Schumpeter, som i 1942 introducerede begrebet kreativ destruktion (creative destruction) - det fænomen, at en ny opfindelse, samtidig med at den skaber nye. Som led i det faglige samspil mellem fagene og som træning frem mod SRP skal I skrive DHO i slutningen af 2. semester. DHO-forløbet består af tre hoveddele, som uddybes nedenfor: et tværfagligt forløb mellem historie og dansk, en skriveuge til at udfærdige selve opgaven, samt en mundtlig årsprøve • Diskutér årsagerne til kuppet mod Allende. Inddrag i den forbindelse en diskussion af USA's rolle i kuppet. Emne: Arbejderbevægelsen Problemformulering: • Redegør for den danske arbejderbevægelses opståen og udvikling indtil år 1900. • Undersøg hvilke politiske, økonomiske og sociale krav den tidlige arbejderbevægelse kæmpede. skrive den og bearbejde sine oplevelser. Et eksempel herpå er: Over meadows and fields green with young crops which would never be harvested, past cows peacefully grazing that had had their last milking, we went, passing curiously unperturbed peasants, who watched us from the farms and cottages.

Problemformulering Print/læs i PDF-format Problemformulering? Jamen, den laver man da til sidst! Den bemærkning kan man komme ud for. Man skriver sin opgave, sit speciale, så finder man ud af, hvad det handler om, og så strikker man en problemformulering sammen, der svarer til indholdet eksempel oplagt at diskutere, om alle mennesker har et potentiale til at begå lignende forbrydelser, og undersøge, hvad der egentlig driver mennesker til den slags ugerninger. Disse spørgsmål viser samtidig, hvor vigtig og relevant filmen er. De nazistiske forbrydelser hverken kan eller bør blive set som blot historiske begivenheder Diskussion eller vurdering eller perspektivering Hvis du har valgt en diskuterende problemstilling skal du stille kilder og/eller argumenter op over for hinanden og diskutere på den ene side og på den anden side uden nødvendigvis at nå frem til et svar DHO Denne side er en pixiversion af VHGs officielle vejledningsdokument til DHO. Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål. Finder du ikke svar her, kan du gå på jagt i den mere udførlige vejledning her Tidsplan Forår 2019 I historie introducerer historielæreren perioden og historiefagets metoder, så du får e

Eksempel 5: Opgaveformulering (DHO) Der ønskes en redegørelse for folkevisegenrens betydning og funktion i det samfund, den blev fremstillet i. Herefter skal der gives en grundig analyse og fortolkning af en folkevise Find materiale til DHO Når du ved, hvad du skal skrive om i din første store skriftlige opgave på gymnasiet (DHO'en), er det vigtigt, at du taler med din lærer om hvilke materialer, du kan bruge - og opsøger dem i god tid Read this essay on Dho - Det Athenske Demokrati. Come browse our large digital warehouse of free sample essays. Get the knowledge you need in order to pass your classes and more HF Historie B 19/12/12 Af Rasmus Aabo Jørgensen 4 2. Redegørelse 2.1. Tyskland som republik Optimismen og selvsikkerheden i starten af 1. verdenskrig i 1914, var i 1918 erstattet med sorg o Jeg er i gang med DHO (størrer skriftlig opgave på 2. år) Skolen skriver Konklusionen fungere som afslutning på rapporten. Knklusionen er opgavens vigtigste afsnit. Her skal du meget kort sammenfatte alt, hvad du har gennemgået i de foregående afsnit. INTET NYT MÅ OPTRÆDE IKONKLUSIONEN

Diskussion og vurdering i biologi Diskussionen i biologisk sammenhæng kan indeholde flere ting. Hvis der findes en hypotese, skal den vurderes i forhold til de data man netop har analyseret og forklaret Engang efter en diskussion med min mand - sikkert om noget hjernedødt, såsom 'hvis tur er det til at tage opvasken?' eller 'hvem har ikke skiftet toiletrullen sidst?' - sagde en af mine hjælpere noget til mig, som jeg aldrig har glemt: 'man kan vel på en måde sige, at du også har et parforhold med os.

Du kan f.eks. starte med et vigtigt citat, påstand, et eksempel eller et spørgsmål. Undgå at begynde opgaven med: Jeg har fået til opgave Indledningen skriver man på under hele forløbet. Man gør den først færdig til sidst, hvor man har overblik over hele opgaven. 2.5 Problemformulerin Studieretningsopgaven (SRO) i 2.g er andet led i progressionen mod studieretningsprojektet (SRP) i 3.g. DHO'en i 1.g var første led. Man kan sige, at SRO'en er en generalprøve på din SRP. Du skal skrive en opgave, som du efterfølgende skal forsvare ved en mundtlig prøve. Krav til opgaven. Opgaven skrives i 2 studieretningsfag Der fandtes ikke noget retssystem til for eksempel at opklare forbrydelser, og der var ikke noget der hed skat, som vi har i dag, der kunne sikre folk økonomisk. Man var komplet overladt til sig selv. Derfor gik man i mod hele slægten. Derudover så hvis en person inden for slægten blev myrdet, blev det en norm, at det skulle hævnes Et eksempel kan være, at du starter med at skrive om, at du bliver nødt til at aflevere dit essay i hånden, fordi din printer ikke virker (konkret situation), og at du slutter med at diskutere teknologiens fremskridt i samfundet - fra fjerpen til keyboard

Der er i dag reklamer overalt, på busser, på nettet og på sportsuniformer. Der er så mange reklamer, at vi ikke engang lægger mærke til, hvor meget de egentlig fylder i vores hverdag Eksempel 2 - Duer den??? Undren: Hvor tæt var verden egentlig på en atomkrig i forbindelse med Cubakrisen i 1962?. Underspørgsmål. Hvorfor udviklede der sig uenighed mellem de tidligere allierede, Sovjetunionen og USA, efter 2. verdenskrig aflevering apps begreber blogging byen Computerspil Danmarkshistorie dansk dialekter Digitale medier dipity Dokumentar dr.dk drama e-læring EDUCA eksamen eksempel facebook Faggruppe Faggrupper fakta film hiphop historie internet kultur MIL mind42 mindmap montage musik podcast radio screencast skoleudvikling Skriftlighed sms sociale_medier. Fra den 6. maj til 14. juni 2019 gennemfører skoler landet over trivselsmålinger. Trivselsmålingerne er en årlig måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel

DHO er en vejledningskrævende opgave, hvilket betyder, at du undervejs i opgaveprocessen skal møde din faglærer til vejledning/få respons på dine udkast. Denne vejledning/respons foregår i uge 22. Vejledningen planlægges af dine lærere, og foregår på skrivedage som er reserveret til DHO Opgaven har som sagt fokus på den skriftlige redegørelse, analyse, konklusion og diskussion. Et eksempel på en problemformulering kunne være: Hvad betød sædelighedsfejden for samtidens syn på drifter og seksualitet, og hvordan kommer dette til udtryk i J.P. Jacobsens roman Fru Marie Grubbe. Skriveprocesse 1 Diskussion Hvad er kildekritik? ET ESSAY OM ARVEN FRA ERSLEV OG DEN SPROGLIGE VENDING AF SEBASTIAN OLDEN-JØRGENSEN I det seneste nummer af Historisk Tidsskrift har Dorthe Gert Simonsen (DGS) skrevet en tankevækkende artikel,»tegn og iagttagelse Det kan i sig selv være med til at gøre din læser interesseret. Her er det vigtigt, at du finder frem til, hvorfor emnet er relevant lige nu og her, og får det formuleret som del af din indledning. Her er et eksempel. Her har vi udvalgt to gode eksempler på DHO, som kan give dig nogle idéer om, hvad opgaven går ud på niveauer: redegørelse, analyse, diskussion, vurdering. Du kan læse mere om de analytiske niveauer på EMU.dk. Endelig skal opgaven indeholde en konklusion, hvor du svarer på din problemformulering og medtager en litteraturliste. Litteratursøgning I dansk skal du først vælge din primærlitteratur, det er den tekst, du skal analysere

Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejleder DHO Litteraturen til DHO er tilgængelig for eleverne i et ressourcerum. Eleverne skal således trænes i den sammenhæng der skal være mellem opgaveformulering og tilgængelig litteratur. Evt. krav om at de finder en enkelt tekst selv udenfor ressourcerummet Litteraturen til DHO er tilgængelig for eleverne i et ressourcerum. Eleverne trænes i den sammenhæng der skal være mellem opgaveformulering og tilgængelig litteratur. DHO 4 workshops: 1) Valg af emne og fag 2) Arbejde med opgaveformulering. 3) Genopfriskning om disposition som optakt til første skrivedag 4) Arbejde med formalia

Interessen for borgromantikken kommer tydeligt til udtryk i denne bygning med dens tårne, tinder og spir. Et andet eksempel er Christiansfeldvej 12, opført 1903, som på smukkeste vis repræsenterer alt, hvad man kan forlange af nationalromantiske stilelementer FAQ til større skriftlige opgaver og AT. Denne FAQ giver svar på de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med AT, SRP, SRO og DHO. Svarene er baseret på vejledningerne til de forskelige opgaver og Gefion Skrivebog Eksempel på en perspektivering: Hvis man overfører temaet fra et folkeeventyr (der ofte handler om at blive voksen og om at finde sin egen identitet) til en nutidig problemstilling om unges konflikter med forældregenerationen. Teksten sættes dermed ind i en kontekst (af latin: contextus = sammenvævet), som uddyber læserens forståelse af den afsnit, og det er her at linjeledere, som for eksempel afdelingssygeplejerskerne sidder og varetager den operationelle ledelse, som, ifølge Mintzberg, er en af nøglerollerne i fagbureaukratiet (Mintzberg, 1983). Figur 2. Organisationsdiagram over Rigshospitalet ( www.rigshospitalet.dk ) Internet and Its Uses - Essay 1. Introduction. The internet is a worldwide digital network which provides a wide array of information alongside communication provisions and is made up of interlinked networks all of which make use of regulated communication commands

populær: