Home

Eu parlamentet wiki

Europaparlamentet - Wikipedi

Europaparlamentet (EP), även känt som EU-parlamentet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europeiska unionens råd.Parlamentet, som består av 751 ledamöter som väljs genom allmänna och direkta val vart femte år, [2] företräder unionsmedborgarna direkt på unionsnivå. [3 The European Parliament (EP) is the only parliamentary institution of the European Union (EU) that is directly elected by EU citizens aged 18 or older. Together with the European Commission and the Council of the European Union ('the Council', which should not be confused with the European Council and the Council of Europe) it exercises the tripartite legislative function of the EU United Ireland (also referred to as Irish reunification) is the proposition that all of Ireland should be a single sovereign state. At present, the island is divided politically; the sovereign Republic of Ireland has jurisdiction over the majority of Ireland, while Northern Ireland is part of the United Kingdom Et parlament er en lovgivende forsamling.. I nogle lande er parlamentet opdelt i to forsamlinger, typisk kaldet overhus og underhus eller førstekammer og andetkammer, som begge skal stemme for et lovforslag for at det kan blive vedtaget

European Parliament - Wikipedi

Den europeiske union - Wikipedi

  1. Europeiska unionen - Wikipedi
  2. saveyourinternet.eu - Fight the #CensorshipMachin
  3. Personvernforordningen - Wikipedi

populær: