Home

Realdanias filantropiske strategi

4 NY FILANTROPISK STRATEGI Denne folder er en kort version af Realdanias filantropiske strategi for perioden 2013 til Strategien er udarbejdet på baggrund af et stort analysearbejde, hvor vi har indkredset, hvilke markante samfundsudfordringer der knytter sig til det byggede miljø Vores filantropistrategi har som mål at skabe øget livskvalitet og forbedre rammerne for hverdagen i Danmark. Vi ønsker at gøre en forskel over hele landet. Det kan være med initiativer, der udspringer af en større satsning fra vores side, eller større og mindre projekter, der udspringer af et lokalt engagement REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktø Her er det eksperternes rolle at diskutere Realdanias filantropiske strategi, virke og 16 udvalgte cases. Formålet har været at få en vurdering af Realdanias ambitionsniveau, projekthøjde. Evaluering af Realdanias filantropiske strategi 2014-2017 Realdania arbejder i dag mere problemdrevet. Initiativer er klart definerede, og især senere initiativer er problemdrevne i deres.

En af årsagerne til afslaget, kan være det programchefen refererer til som justering af Realdanias nye filantropiske strategi. Det betyder blandt andet at der er mere fokus på fællesskaber, ligesom man vurderer at projekterne er økonomisk bæredygtige og har en bred forankring i lokalsamfundet Anne Skovbro skifter jobbet som filantropidirektør i Realdania ud med en stilling som adm. direktør i By & Havn. Hun har stået i spidsen for Realdanias filantropiske arbejde siden august 2015 og har bl.a. gennemført en evaluering af den tidligere filantropiske strategi og en udvikling af Realdanias Filantropistrategi 2018-2021 • Arbejder i forlængelse af Realdanias filantropiske strategi og særligt programmet Byer for mennesker • Har fokus på samfundsmæssige problemstillinger - og p å byernes udfordringer og muligheder • Finder nye veje og løsninger inden for bl.a.:-Bæredygtighed - Klimaudfordringen - Social sammenhængskraft - Levende byrum og byli Det er et centralt element i Realdanias filantropiske strategi at tilvejebringe og dele viden bredt i samfundet. Kultur er ikke en direkte del af vores formålsbestemmelse, men det er en del af Realdanias brede bæredygtighedsbegreb

I første episode linder vi på døren til Realdanias maskinrum. Vi taler med administrerende direktør Jesper Nygård om den nye filantropiske strategi, om filantropens rolle og om den magt og indflydelse, som følger med, når man hvert år uddeler næsten en milliard kroner Listen to Realdania Podcast episodes free, on demand. Kom med i Realdanias filantropiske maskinrum i den nye podcastserie TankerumSkru op for #tankeRUM, og få belyst nogle af de udfordringer, vi står over for i det byggede miljø I 2013 blev Realdanias nye filantropiske strategi sat i søen og retningen for organisationens arbejde de næste mange år udstukket. PlenumX blev inviteret til at udvikle strategi, koncept og design for Realdanias nye website - et website, som i dag sikrer, at de mange værdifulde projekter er synliggjort. Løsninger gennem samarbejde og proce Når han ikke kaster sig jublende over at investere i aktiviteter, der understøtter Realdanias filantropiske formål, skyldes det dårlige erfaringer fra midten af nullerne. Det gik rigtig skidt, og vi tabte på den anden side af en milliard på en form for missionsdrevne investeringer. Siden har vi været lidt håndsky, siger Jesper.

Realdanias Filantropiske Strategi - Pd

Realdanias klimapartner, Concito, mener at også filantropiske fonde bør afdække deres egen risiko i forhold til klimaudfordringen. Vi er i et vadested, hvor vi overvejer at lægge en større del af vores investeringer missionsdrevet, forklarer adm. dir. i Realdania, Jesper Nygård

Realdanias filantropistrategi 2018-202

- Jeg tror på, at vi gennem det byggede miljø kan skabe et bedre Danmark, og at de bedste løsninger skabes i brede og tværfaglige samarbejder. At få muligheden for at stå i spidsen for Realdanias filantropiske arbejde er derfor en helt unik mulighed, som jeg er fantastisk glad for at få Realdanias app præsenterer knap 500 af de projekter, som Realdania har støttet siden år 2000. Realdanias filantropiske arbejdsfelt er det byggede miljø, forstået som byen, byggeriet og bygningsarven. Bliv inspireret af moderne arkitektur, levende bygningsarv, aktive byrum og historiske haver filantropiske strategi: Det gælder fx bygge- og anlægsopgaver. I sådanne tilfælde vil fonden tage stilling i den konkrete sag, og normalt vil der udelukkende kunne blive tale om medfinansiering. Derudover støtter fonden ikke: Museale opgaver, der er organiseret i rammerne af Frilandsmuseet, Den Gamle By i Århus o. lign. »Jeg tror på, at vi gennem det byggede miljø kan skabe et bedre Danmark, og at de bedste løsninger skabes i brede og tværfaglige samarbejder. At få muligheden for at stå i spidsen for Realdanias filantropiske arbejde er derfor en helt unik mulighed, som jeg er fantastisk glad for at få Den 43-årige arkitekt Nina Kovsted Helk bliver ny filantropidirektør i Realdania. Hun kommer fra et job som adm. direktør i JJW Arkitekter A/S. Den nye filantropidirektør skal sammen med den øvrige direktion - investeringsdirektør Peter Johansen og adm. direktør Jesper Nygård - stå for videreudviklingen af Realdania som filantropisk forening og arbejdet for foreningens overordned

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august PD

 1. Anne Skovbro har stået i spidsen for Realdanias filantropiske arbejde siden august 2015 og har blandt andet gennemført en evaluering af den tidligere filantropiske strategi og en udvikling af Realdanias Filantropistrategi 2018-2021
 2. Realdanias hovedsæde på Jarmers Plads i København. Foto: Realdania Realdania uddelte mere i 2017 end forventet - men skruer ned for uddelingerne i 2018 Foreningen uddelte i fjor 985 millioner kr., hvilket er væsentligt mere, end Realdania havde regnet med forud for 2017-årsregnskabet, som netop er offentliggjort
 3. Samtidig med at han i samarbejde med sine medarbejdere løbende igangsatte og udviklede en lang række filantropiske aktiviteter. I dag, efter mere end 10 år i direktørstolen, har Hans Peter Svendler været med til at præge Realdanias filantropiske virke i meget høj grad, og har herigennem også sat nogle vægtige præg i bredere forstand
 4. På valgmødet fortæller bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack og adm. direktør Jesper Nygård om Realdanias filantropiske strategi, foreningens medlemsaktiviteter, investeringsvirksomhed og det filantropiske arbejde i trekantsområdet samt resten af landet. Herefter har medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål
 5. Realdanias filantropistrategi for 2013-2017 er i 2016 blevet evalueret, der er gennemført en strategiudviklingsproces i 2017 og bestyrelsen ultimo 2017 har vedtaget Filantropistrategi 2018-2021, som implementeres fra januar 2018. De filantropiske bevillinger i året udgjorde 1.012 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 985 mio. kr
 6. Realdanias filantropiske aktiviteter har fokus på livskvaliteten i husene, mellem husene, i by og på land og skal være til gavn for almenvellet. Projekterne skal være værdiskabende, skal gøre en forskel og komme en bred kreds af mennesker til gode
 7. I Realdania skal hun stå i spidsen for det filantropiske arbejde og for implementeringen af Realdanias filantropiske strategi. - Vi har haft en særdeles grundig proces med at finde en ny filantropidirektør, og vi er meget glade for valget af Nina Kovsted Helk. Hun har et bredt udsyn, en stærk faglighed og er fyldt med energi

PFA, PenSam og Topdanmark har overtaget Realdanias ejerandel på 25 procent i Carlsberg Byen. I 2012 gik parterne sammen i selskabet Carlsberg Byen om at udvikle Carlsberg-området til en ny attraktiv bydel centralt i København med bl.a. boliger, butikker, uddannelsesinstitutioner og kulturliv Samtidig har vi i løbet af 2017 haft en strategiudviklingsproces vedrørende vores filantropiske strategi, og bestyrelsen har vedtaget en ny strategi for de kommende 4 år, siger administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård

Evaluering af Realdanias filantropiske strategi og

Schwerpunkte: Overordnet strategi på plads Udviklingsstrategier tænkes sammen med den fysiske planlægning, og man prioriterer arealudvikling til turisme med respekt for naturen. Man prioriterer erhvervsfremmemidler til prioriterede områder. Man udvikler fleksible ejerformer til grund for langsigtede investeringer - Med vores nye filantropiske strategi sætter vi endnu mere fokus på at medvirke til at løse vigtige samfundsmæssige problemer - sammen med andre parter. Vi forventer næste år at kunne uddele i størrelsesordenen 500-600 millioner kroner til filantropiske aktiviteter. Ved dette års slutning havde Realdania i alt 684 projekter i gang Afkastet blev især positivt påvirket af kursstigninger på de globale aktiemarkeder og Realdanias strategiske afdækning af valutakursrisiko, lyder det herom. Den filantropiske projektportefølje udgjorde 23,7 mia. kr. ultimo 2017, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 623 ved udgangen af året mod 603 året før Forståelse for strategi og forretning Conecto leverer strategisk rådgivning og strate-giske ydelser på baggrund af en grundig forstå-else for Realdanias forretning og strategi. Det har stor betydning for os, at Conecto har sat sig ind i vores forretning og værdisæt, for det bety- der, at de både tænker og rådgiver ud fra e

Evaluering af Realdanias filantropisk strategi 2016 by

 1. Realdanias filantropiske strategi Man skal ikke give en sulten mand en fisk, men hellere lære ham at fiske. Nej, man skal ikke nøjes med at lære en sulten mand at fiske, man skal forandre hele fiskeindustrien
 2. En teenager på 13 år med en formue på 17 mia. kroner. Det kunne lyde som Danmarks rigeste barn, men det er Realdania, der nu 13 år efter sin tilblivelse er gået ind i en ny tid med ny adm. direktør og en filantropisk retning, hvor Realdania i højere grad vil til at sætte en samfundsmæssig dagsorden
 3. Det er tredje gang, at Social Media Week afholdes i København, men første gang, at Realdania-foreningen og Bolius indtager en værtsrolle. Det sker for at understøtte Realdanias filantropiske strategi og Bolius' ambition om at skabe flere og tættere relationer til de danske boligejere
 4. - Det er et centralt element i Realdanias filantropiske strategi at tilvejebringe og dele viden bredt i samfundet. Kultur er ikke en direkte del af vores formålsbestemmelse, men det er en del af Realdanias brede bæredygtighedsbegreb
 5. Til vores temamøde om ø-projekter har vi inviteret programchef Stine Lea Jacobi fra Realdania. Hun fortæller om Realdanias nye filantropiske strategi og mål, hvilke slags projekter der støttes, og hvordan et typisk ansøgningsforløb ser ud
 6. Mikkel Suell Henriques er projektchef i Realdania med særligt fokus på understøttelse af livskvalitet igennem byernes planlægning og udvikling. Han arbejder i Realdania hovedsageligt med klimatilpasning, som er et prioriteret initiativ i Realdanias Filantropiske strategi
 7. Det er Realdanias vurdering, at den filantropiske indsats fortsat vil skabe en betydelig effekt som følge af den nye målrettede filantropiske strategi. I 2015 vil bestyrelsen have fokus på udvikling af Realdania som forening og herunder særligt på medlemsaktiviteter, som forventes at udmønte sig i en ny foreningsstrategi i slutningen af.

Forstaden.dk er en temaside, der opsamler viden og erfaring fra Realdanias projekter i forstaden, primært i forbindelse med initiativet Byer for mennesker under programchef Astrid Bruus Thomsen. Realdanias filantropiske program Byer for menneske Kitten, der binder det hele sammen, er organisationen og det man kalder governance. Og i Realdania er det netop hér - i udfoldelsen af Realdanias governance - at foreningens reelle magt over formuen og uddelingerne ligger gemt. Det forklarer Realdanias bestyrelsesformand, Michael Brockenhuus-Schack, i dette interview

Udvalg til evaluering af Fonden Realdanias filantropiske strategi og aktiviteter (External organisation) Lars Nicolai Bock (Member) 2007 →. Hun har stået i spidsen for Realdanias filantropiske arbejde siden august 2015 og har bl.a. gennemført en evaluering af den tidligere filantropiske strategi og en udvikling af Realdanias Filantropistrategi 2018-2021, skriver Realdania i en pressemeddelelse - Vi sætter pris på Realdanias filantropiske strategi, der sætter fokus på projekter, der skaber konkrete resultater, og samtidig er med til at løse komplekse og markante samfundsudfordringer. Det må man i høj grad sige, at projektet her i Middelfart har gjort. Forestil dig en energireduktion på syv procent i samtlige danske hjem På Realdanias egen hjemmeside vises videoerne i en lille indlejret youtube player, som fører seeren direkte videre til deres Youtube kanal. Videoerne produceres af eksterne producenter, hvor kommunikationsafdelingen er kittet mellem Realdanias filantropiske afdelinger (fagfolkene) og så de eksterne producenter. Eksempler. Skatecity Hadersle Det sker gennem investeringer og aktivt ejerskab af ejendomme og arealer indenfor Realdanias filantropiske strategi. Om CLEVER. CLEVER gør det let at køre elbil og leverer ladeløsninger, der.

Realdania-nej: Vi har justeret den filantropiske strategi

Samarbejde har altid været en kerneingrediens i Realdanias tilgang til filantropisk arbejde. Det er skærpet endnu mere med den seneste filantropiske strategi. En række af de problemer, som foreningen arbejder med, er komplekse samfundsproblemer, og her kan man ikke overvurdere betydningen af at have de rigtige parter med om bordet PFA, PenSam og Topdanmark har pr. 31. december 2016 overtaget Realdanias ejerandel på 25 procent i Carlsberg Byen. I 2012 gik parterne sammen i selskabet Carlsberg Byen P/S om at udvikle Carlsberg-området til en ny attraktiv bydel centralt i København med bl.a. boliger, butikker, uddannelsesinstitutioner og kulturliv Den typisk spredte og adskilte bebyggelse i forstaden medfører et opsplittet dagligliv med øget transportbehov, øget energiforbrug, social adskillelse og vanskelige rammer for byliv. Optimering af eksisterende bebyggede områder gennem fortætning er derfor en central strategi i Realdanias arbejde i forstæderne

> Realdanias strategi > Realdania. Sådan har de tre grupper arbejdet. De tre Collective Impact grupper har arbejdet uafhængigt af hinanden, og hver gruppe er blevet ledet af en uafhængig formand. Realdania har deltaget som en ligeværdig part på linje med de øvrige parter i de tre grupper. Collective Impact - hvad er det Udviklingsselskabet By & Havn har kigget mod Realdania i jagten på sin nye adm. direktør. 49-årige Anne Skovbro, som i øjeblikket er filantropidirektør i Realdania, bliver ny topchef hos udviklingsselskabet, som står for udviklingen af Københavns mange havnearealer og nye bydele som Nordhavn og Ørestad

Mette er projektchef i Realdania og ansvarlig for kampagnen, Sociale Renoveringer. Kontakt Mette hvis du har overordnede spørgsmål til kampagnen, har brug for et oplæg om sociale renoveringer, eller hvis du har spørgsmål til Realdanias filantropiske strategi og mål Folder: Realdanias Investeringsstrategi 2016-2019, Realdanias Filantropiske strategi 2014-2017, Realdanias foreningsstrategi 2016-2020 . Author: Lene Olse Realdania sætter gennem sin filantropiske strategi fokus på fem programmer og 10 initiativer. De tre Collective Impact-grupper matcher tre af disse initiativer. På Realdanias hjemmeside www.realdania.dk kan man læse mere om initiativerne og en mere uddybende beskrivelse af udfordringer og mål Som opfølgning på direktionens drøftelse omhandlende et fremtidigt strategisk samarbejde med RealDania, gives der et oplæg omkring RealDanias nye filantropiske strategi, og hvordan Varde Kommunes ønsker og visioner kan tænkes ind i denne

Realdanias filantropidirektør bliver direktør i By & Hav

 1. Realdania har valgt projektet i Mariagerfjord Kommune ud fra to kriterier. Den ene er, at projektet støtter Realdanias filantropiske mål med problemstillingen om at finde plads til moderne butikskoncepter i midtbyen kombineret med andre aktivitetsskabende anvendelsesformer. Det andet kriterie er kommunens tilgang til processen
 2. Learn about working at Realdania By & Byg. Join LinkedIn today for free. See who you know at Realdania By & Byg, leverage your professional network, and get hired
 3. Learn about working at Realdania. Join LinkedIn today for free. See who you know at Realdania, leverage your professional network, and get hired
 4. Realdania er initiativtager til Bloxhub, og ifølge adm. direktør Jesper Nygård bliver foreningen en af hjørnestenene i Realdanias filantropiske arbejde inden for bæredygtig byudvikling i de kommende år. Læs også: Vi skal deles om de smarte bye
 5. isteriet, DUFs medborgerskabsstrategi og Røde Kors integrationsindsats samt evalueret Realdanias filantropiske strategi
 6. PersPektiver På dansk infrastruktur 2014 Samfundet er stærkt afhængig af en effektiv, velfungerende og klimabeskyttet infrastruktur. Det gælder den trafikal

Projektleder i Realdanias filantropiske program Rum for alle, cand.scient.pol og MA Cities. Realdania har støttet projektets spørgeskema-undersøgelse med byboere 65+. I 2040 vil antallet af danskere over 65 år stige med 44 % sammenlignet med i dag Realdania er initiativtager til Bloxhub, og ifølge adm. direktør Jesper Nygård bliver foreningen en af hjørnestenene i Realdanias filantropiske arbejde inden for bæredygtig byudvikling i de kommende år. Læs også: Vi skal deles om de smarte bye samarbejder med en fælles agenda og et fælles mål. Fra Realdanias filantropiske arbejdsformer, Collective Impact: Det er samarbejder, hvor man ofte på forhånd ikke kan forudsige, hvad der er løsningen, eller hvordan man når frem til den. Potentialet til at skabe store, positive effekter er dog så meget desto større, o Gennem de seneste år har foreningen gradvist ændret strategi, og fokuserer nu mere på problemstillinger ud fra et bredere samfundsansvar end på store byggeprojekter. Ifølge filantropidirektør Anne Skovbro skal Realdania også blive bedre til at dele sin viden

Det storstilede og milliondyre projekt med at gøre støberihalleren i Præstø til et museum for glas - Kunsthal Glas - er nu droppet af gruppen bag, efter det står klart at Realdania ikke længere vil støtte planerne Realdanias nye strategi om at arbejde problemdrevet og dagsordensættende og dermed bidrage til løsning af store samfundsud-fordringer skærper kravet til brede samarbejder. En del af det filantropiske lederskab handler om at samle de rigtige stakeholder

Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, [email protected] Et helejet helejet Realdaniaselskab Realdaniaselska Udvælg de artikler, der interesserer dig, og opbyg din egen læseliste. Så har du altid et sted at starte, når du har tid til at læse. Tilføj artikler til din læseliste. Så du altid let kan finde dem igen. Ligegyldig om du er på computer eller mobil. Og læse lige når du har tid. Adm. direktør for den filantropiske Realdania sikrer sig med global strategi 11. jan. 2017 I denne uge ser Børsens ejendomssektion nærmere på Realdanias.

Ny stor analyse: Statens museumsstøtte tidoblet siden 196

Realdania Podcas

 1. Realdanias filantropiske strategi 2014-2017. Realdania, 2016. Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community
 2. Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma på vegne af Energistyrelsen
 3. Fonden tilbyder ikke en gave, fonden tilbyder et partnerskab, som det også ses herhjemme ved Realdanias arbejde, hvis erklærede formål er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, til gavn for almenvellet. Det gør de ved at støtte kvalitetsprojekter i det byggede miljø, over tre tusind styk siden fondens stiftelse i 2000
 4. Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.

populær: