Home

Kollektivavtal upphovsrätt

Upphovsrätt & arbetsrätt - Svensk Scenkons

Legala handboken - Upphovsrätt - Anställdas rätt till sina ver

Som arbetsgivare blir du bunden av kollektivavtal genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation eller genom att teckna ett så kallat hängavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation och innehåller regler om bland annat löne- och anställningsvillkor Upphovsrätt. Utvecklingen av den digitala tekniken över internet har förändrat sättet hur skapare och andra rättighetsinnehavare producerar verk inom musik, film, spel och annat kreativt innehåll. Tekniken har även förändrat distribueringen och användningen av skapares verk och därför är det angeläget att EU moderniserar. Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. Vi består av sju arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher Hitta kollektivavtal. Här hittar du ditt kollektivavtal. I avtalet kan du se vad som gäller i mediebranschen kring exempelvis arbetstid, löneförhandling, upphovsrätt eller semester En upphovsman kan överlåta sin rätt helt eller delvis till någon annan, till exempel en förläggare, producent eller sin arbetsgivare. Den som upphovsrätten överlåts till blir rättsinnehavare. Att äga ett exemplar av verket, till exempel en bok, en filminspelning eller tavla, innebär inte att ägaren har upphovsrätt över verket

Han crowdfundar för att driva sin upphovsrätt i AD Lag & Avta

Ett kollektivavtal tecknas normalt för ett till tre år i taget. När det löper ut inleder vi nya förhandlingar med arbetsgivarna med sikte på att få till så bra villkor som möjligt. Eftersom vi ingår i LO har vi dem och resten av LO-förbunden bakom oss när vi förhandlar eller varslar om stridsåtgärder för att få igenom våra krav När ett verk du skapat eller framfört sprids och används ska du ha betalt. Och det är du som bestämmer hur musiken får nyttjas. Till din hjälp finns ett antal organisationer som bevakar din upphovsrätt och arbetar med att samla in och betala ut ersättningarna Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare. Avtalen kallas kollektivavtal eftersom de gäller för flera personer - det vill säga ett kollektiv av individer Hej!Jag har en fråga rörande upphovsrätt. Om man, i sin anställning, författar en text, så övergår ju den ekonomiska delen av upphovsrätten till arbetsgivaren. Men vad gäller för den ideella rätten? I den aktuella situationen har arbetsgivaren sålt texten och köparen har infogat delar av den i en artikel utan att ange källa Inte direkt men indirekt på många sätt. Dels för att många skiftar mellan frilans och inhopp på olika sätt som a-skattare. Övertid, föräldralön, företrädesrätt med mera med mera är reglerat där. Nuvarande kollektivavtal gäller dem som arbetar på ett företag med kollektivavtal och förutsatt att du arbetar mer än 16 timmar i.

Först och främst, med kollektivavtal råder det som kallas fredsplikt. Vi, som facklig organisation, kan inte gå ut i strejk så länge det finns ett giltigt kollektivavtal. Detta ger arbetsgivaren en trygghet som kan låta självklar för oss här i Sverige men som faktiskt är relativt ovanlig om man blickar utanför landets gränser Välkommen till Allt om Juridiks quiz om kollektivavtal! Kollektivavtal eller inte kollektivavtal, det är frågan. Om du har kollektivavtal eller inte så påverkas du av kollektivavtalen både som anställd och arbetsgivare. Det är viktigt att känna till hur kollektivavtalet fungerar. Testa dina kunskaper med ett Quiz Kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation och innehåller regler om bland annat löne- och anställningsvillkor. Du som arbetsgivare blir bunden av kollektivavtal genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation eller genom att teckna ett så kallat hängavtal. Mer om kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för frisörer klart Nytt frisöravtal klart idag. Löneökningar och höjt friskvårdsbidrag men facket lyckades inte komma hela vägen med kravet om hälsokontroller för anställda På Kommunal centralt berättar ombudsmannen Maria Hansson, vid enheten för arbetsrätt och kollektivavtal, att lägstalönen togs bort för några år sedan. - Vi hade gjort en undersökning som visade att ingen anställdes på den dåvarande lägstalönen, utan man anställdes på en högre nivå Nytt kollektivavtal för scenkonstinstitutionerna on, maj 03, 2017 13:00 CET. I veckan tecknades ett nytt avtal för scenkonstinstitutionerna mellan Teaterförbundet för scen och film och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Avtalet är treårigt och likvärdigt med det så kallade märket Bilden har ansetts som exemplar av scenografin och fotografens förfarande som intrång i scenografens upphovsrätt till scenografin. 1 och 2 §§ samt 54 § 1 st lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. AD 2015 nr 39:En arbetstagare har sagt upp sig och tagit anställning hos en konkurrent. Innan arbetstagaren. Den längsta lagstadgade uppsägningstiden är sex månader vid längre anställningstid än tio år. Längre uppsägningstider kan dock avtalas. I centrala kollektivavtal kan det finnas ytterligare regler om uppsägningstidens längd. Anställningen upphör när uppsägningstiden går ut, såvida arbetstagaren inte bestrider uppsägningen

kollektivavtal Nyhet Sifferlösa avtal leder till ökad lönespridning, och i viss mån till högre löner och arbetstidsförkortning, visar en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Modellen kan därför användas i offentlig sektor för att gynna bristyrken, säger rådets ordförande Lars Calmfors till Dagens nyheter • Arbetsgivare med kollektivavtal betalar pension och avtalsförsäkring för dig, det ger extra skydd vid exempelvis sjukdom eller arbetsskada. • Innan du börjar jobba hos ett företag: Kontrollera att de har kollektivavtal med något fackförbund. Lättast gör du det genom att kontakta din sektion På arbetsgivarsidan kan kollektivavtal ingås av privata, kommunala samt statliga arbetsgivare, och även enskild arbetsgivare kan vara part, men på arbetstagarsidan fordras en förening av arbetstagare, något som delvis sammanhänger med att avtalet typiskt sett är kollektivt i den meningen att det ska reglera villkoren för anställningar. Om du arbetar i en butik där arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal finns ingen rätt till ob-ersättning. Då måste du och din arbetsgivare komma överens om att det ska utgå under vilka tider och till vilken ersättning. Jaana Olsson, facklig rådgivare, Handels Direkt. Läs mer: 7 saker om friskvårdsbidrage Hem / Nyheter / Kollektivavtal tolkas till brandmännens fördel. 14 april, 2016 Kollektivavtal tolkas till brandmännens fördel. OBS! I ett av Allt om Juridiks nyhetsbrev förekom på grund av en felaktig länk en olycklig bildsättning till denna artikel

För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto Avtalen i SULF:s sammanställning av lokala kollektivavtal kan sökas efter lärosäte eller typ av avtal. Om du exempelvis är intresserad av hur olika doktorandstegar eller lokala arbetstidsavtal för lärare så söker du på detta

Upphovsrätt - Teaterförbundet för scen och fil

- Antalet anställda har halverats sedan 90-talet. Kollektivavtalet skapar inte möjlighet att anställa. Det är knäckfrågan. Det är en nackdel att omfattas av kollektivavtal, anser Ted Gemzell. Förhandlingarna kärvar för tredje avtalsrörelsen i rad. Även förra året varslade Handels om konflikt. För tre veckor sedan begärde. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns tydliga fördelar med kollektivavtal men det är inte för alla. Viktigt att komma ihåg är dock att om kollektivavtal inte är rätt alternativ för ditt företag så måste du hitta alternativa lösningar på de frågor som uppstår

Skogsbruk kan rädda världen. Ett gott skogsbruk är bra för klimatet, för välstånd, upplevelser och en rik natur. I Föreningen Skogen vill vi rädda världen genom att ta vara på skogens alla möjligheter Men Kivra har inte kollektivavtal för sina drygt 40 anställda. Det bekräftar Kivras vd Stefan Krook. - Vi har inte kollektivavtal, inte ännu. Men vi har en process där vi tittar på kollektivavtal, säger Stefan Krook. - Några parter har jämfört våra villkor med kollektivavtal och konstaterat att de är lika bra eller bättre Allmän visstidsanställning är sedan 2007 tillåten enligt las § 5. Det krävs inga särskilda skäl för en sådan anställning, men den får inte användas mer än två år under en femårsperiod. Det är dock tillåtet att i kollektivavtal ha andra bestämmelser Genom en ny handbok vill Sveriges kvinnolobby driva på för förbättrad jämställdhet i arbetslivet via kollektivavtal. Vår bild är att kollektivavtalen skulle kunna användas betydligt mer än man gör i dag, säger Jenny Andersson på Sveriges kvinnolobby

Upphovsrätt Journalistförbunde

Arbetstagares upphovsrätt

Arbete Ett kollektivavtal för uppemot 90 000 vårdanställda är klart, bekräftar en av parterna för Ekot i Sveriges Radio. Det innebär nya löner för sjuksköterskor, barnmorskor biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor inom facket Vårdförbundet. Innehållet i avtalet kommer att. Upphovsrätt. Upphovsrätt är en ekonomisk och en ideell ensamrätt som tillkommer skaparen av ett verk, exempelvis en bok eller en sång, som har verkshöjd. Verkshöjd innebär att det skapade ska ha viss originalitet eller individuell särprägel. Upphovsrätt uppkommer direkt, utan någon registrering När avdelningen fått klart för sig att företaget anställt personal tog man kontakt för att teckna kollektivavtal. Hittills har svaret blivit nej. Till tidningen Barometern säjer Krister Svärdström att han tycker att det är för dyrt med ett avtal och att han ser det som en principsak att inte stödja ett fack som motarbetar arbetsgivarna

Kollektivavtal - Svensk Scenkons

Allt material på Företagande.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Det gäller allt innehåll på webbplatsen, som exempelvis artiklar, texter och grafik. Du kan använda material från webbplatsen för privat, men icke kommersiellt bruk. Du får publicera artiklar förutsatt att du länkar tillbaka. Ange vänligen källa om du citerar Kollektivavtal Som ingenjör ska du känna dig trygg och säker på att du har bra arbetsvillkor. Därför är en av våra viktigaste uppgifter som fackförbund att reglera arbetsvillkor och förhandla fram branschanpassade kollektivavtal IT-utvecklare som gör våra webbtjänster ännu bättre och dataexperter som tar hand om enorma mängder data kopplat till alla musikverk. Kommunikatörer och opinionsbildare, som påverkar politiker för en stark upphovsrätt och långsiktigt hållbar musikmarknad. På Stim finns många som älskar musik Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, vare sig det utgör en skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, ett musikaliskt eller sceniskt verk eller ett filmverk, ett fotografiskt verk eller något annat bildkonstverk, ett alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri eller har kommit till uttryck på något.

Kollektivavtal - Teaterförbundet för scen och fil

Bolagslexikon för att förklara ord och begrepp företagare möter i vardagen Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för medlemmarna i vårdförbundet är klara. Avtalet innehåller bland annat en särskild satsning på så kallade särskilt yrkesskickliga som ska få 10 000 kronor extra i månaden ARBETE Arbete Ett kollektivavtal för uppemot 90 000 vårdanställda är klart. Avtalet är sifferlöst och innebär en satsning på de särskilt yrkesskickliga.Båda parterna säger sig vara. KOLLEKTIVAVTAL mellan MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND och FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND 2013-2014 JÄMTE TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu drivit igenom att svenska fackförbund alltid ska kunna kräva kollektivavtal. Beskedet är välkommet för alla som värnar om den svenska modellen. I Sverige är det arbetsmarknadens parter som förhandlar om och träffar kollektivavtal om.

Kollektivavtal mellan Danscentrum och Teaterförbundet övriga yrkesgrupper Ersättning för upphovsrätt och uppförandeersättning skall utgå till anställd som har upphovsrätt t.ex. Som anställd är det lätt att utgå från att de villkor som gäller hos en arbetsgivare är de som gäller vid andra men så är sällan fallet. Inom statlig sektor regleras många anställningsvillkor både i centrala och lokala kollektivavtal vilket innebär att villkoren kan skilja sig åt från lärosäte till lärosäte

Kollektivavtal - Wikipedi

Kollektivavtal - verksamt

 1. NJA 1987 s. 266: Sedan en tidningsartikel utan medgivande utnyttjats för reklamändamål yrkade det tidningsföretag, i vilket artikelförfattaren var anställd, under åberopande av ett för tidningsbranschen gällande kollektivavtal ersättning med anledning av intrång i upphovsrätt. Fråga om tidningsföretagets rätt enligt avtalet att.
 2. Alla artiklar taggade med Kollektivavtal. I dag, 27 september, är det Tjänstepensionens dag. Du kanske inte har hunnit tänka särskilt..
 3. Eftersom många fackförbund kräver kollektivavtal borde de ha svårt att hitta pr-byråer. Branschorganisationen Precis har 32 medlemmar, endast elva byråer, endast nio av Sveriges pr-byråer omfattas av kollektivavtal. Det visar en genomgång som pr-byrån Westander genomfört
 4. I mars fick många av oss ett rött kuvert hem eller i sin digitala brevlåda. I kuvertet låg ett brev från Collectum till de privatanställda tjänstemän som har en kollektivavtalad tjänstepension. Dessvärre gäller detta inte alla. Har din arbetsplats inte kollektivavtal är det stor risk att.

Om upphovsrätt och ansvarig utgivare. Helagotland.se använder cookies, vilket är små filer från webbplatsen som sparas ner på besökarens dator. Cookies används för att inhämta generell webbplatsstatistik och för att lagra information om besöket i syfte att förbättra och förenkla funktionaliteten. Mer information om cookie Saknas det kollektivavtal väljs skyddsombudet också av de anställda. Men det finns ingen rätt för oorganiserade att utse ett eget skyddsombud vid sidan om ett ombud som valts av den fackliga organisationen, betonar Sten Gellerstedt. Även här ska arbetsgivaren underrättas om valet Sedan decennier tillbaka har modellen stått som en garant för en lönebildning som går i takt med samhällets ekonomiska tillväxt samtidigt som den skapat villkor för arbetare som innebär trygga anställningsvilllkor och schyssta löner reglerade genom kollektivavtal Hundratals SAS-anställda har stämt sitt eget fackförbund Unionen i en för svensk arbetsmarknad unik rättstvist. Kabinpersonalen vill att facket ersätter dem för förlusterna efter att de. 1 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. . Kollektivavtalets parter har inte kommit överens om den svenskspråkiga kollektivavtals

Upphovsrätt - S i Europaparlamentet E

Alla Sveriges advokater är med i Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutvecklingen De anställda har i sådan situation en rätt att följa med verksamheten och köparen av verksamheten har en förhandlingsskyldighet och är i vissa falla bunden av tidigare kollektivavtal. Observera att detta gäller när det är fråga om att hela verksamheten övergår, inte enstaka tillgångar Din upphovsrätt och andras är en handbok för medarbetare i medierna som vill veta vilka rättigheter de själva har och vad de får göra med andras texter, bilder och inspelningar. Utöver upphovsrättslagen behandlar boken också de kollektivavtal som reglerar upphovsrättsfrågorna på journalistikens område Genomsnittslönen i Norge är, enligt Statistiska Centralbyrån, hela 50% högre än i Sverige, så är pengar viktigt för dig så är det ingen dum idé att börja jobba i Norge Ett avtal om anställning är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). Ett anställningsavtal är också ogiltigt i den mån det innehåller villkor som är sämre än de villkor som framgår av ett kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av

Vi kan hjälpa dig att ställa om efter en uppsägning. Det kan bland annat handla om en hel utbildning, enstaka kurser eller coachning. Genom Trygghetsfonden TSL har arbetare, som blivit uppsagda från arbetsplats med kollektivavtal inom LO-kollektivet, möjlighet att få utbildning och coachning Vi på Juristresursen hjälper dig med smått som stort och vi hjälper dig snabbt och gratis. Vi lägger stor vikt vid att ge dig utförlig och tydlig hjälp

Imorgon, onsdagen den 15 maj klockan 19:00, tar HIF emot svenska mästarna AIK på Olympia. Matchtruppen, innehållandes lagkapten Andreas Granqvist Här har vi samlat information och material för församlingar och medarbetare. Du finner bland annat blanketter, information om arbetsgivarfrågor och ekonomi, att vara medarbetare, att finna personal i Equmeniakyrkan Parterna förhandlar om ett nytt kollektivavtal under medling. Om parterna inte träffat ett nytt avtal senast den sista mars 2007 inträder ett tillfälligt kol­lektivavtalslöst tillstånd. Bilagan reglerar huvudsakligen inte, som förbundet synes påstå, enbart villkor som gäller mellan kollektivavtalsparterna Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet? KD vill ha ett EU som håller rätt fokus. Unionen är inne i en väldigt formbar fas just nu, och vi står inför viktiga vägval där vi vill skapa bättre balans över vad EU beslutar om

Affärsjuridiska avtal är uppbyggd på modellavtal med alternativa klausuler och formuleringar. Till dessa modellavtal finns det kopplat en rad andra ofta förekommande dokument inom området Detta väcker frågor om upphovsrätt, nyttjanderätt och ansvar avseende programvaran, som inte behandlas i de vanliga leveransbestämmelserna. Orgalime har därför gett ut ett särskilt tilläggsvillkor: Orgalime SW 14 (SW=Software) som i detta avseende kan komplettera såväl Orgalime S 2012 för godsleveranser som Orgalime SI 14 för. Allt var bokat och klart inför valvakan. Men i sista stund bokade Socialdemokraterna i Sigtuna av den planerade Märstakrogen sedan det visat sig att restaurangen inte har tecknat kollektivavtal. Vi är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. Certifierade enligt BF9K (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) samt har våtrumscertifiering. Våra anställda omfattas av kollektivavtal. Företaget innehar trippel A i rating, som står för hög kreditvärdighet och ekonomisk stabilitet

Almega - Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för

 1. AI Pension, arkitekternas egen försäkringsförening sedan 1955, har nu blivit en del av Skandia. För medlemmarna innebär det ett bredare utbud av försäkringar och tjänster och en långsiktig förvaltning av pensionspengarna
 2. Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt, inklusive kvalitetsbeteckningar, utgör centrala värden i alla företa..
 3. Så slår förhandlarna i Ständerhuset tre flugor i en smäll | Kommuntorget.fi Det går inte att bortse från urbaniseringen och den kan inte motarbetas. Den måste stödjas, annars blir dess potential en försummad chans eller något ännu värre
 4. 8.5 Du samtycker till att inte ta bort, dölja eller ändra information om äganderätt (inklusive information om upphovsrätt och varumärken) som finns inom eller i anslutning till Tjänsterna
 5. Tulcon blev det första utländska företaget att vinna en offentlig upphandling för totalentreprenad, men bygget startade utan kollektivavtal, rapporterar lokala medier

The latest Tweets from Tiles R Us AB (@TilesRUsAB). mosaik, kakel och klinker online på nätet #marockansktkakel. Sverige, Danmar Nytt löneavtal för Skogs- och Träfacket. Det treåriga avtalet mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Skogs- och Träfacket innehåller ett utrymme för lönehöjningar och avsättning till arbetstidskonto om sammanlagt 7,3 procent Har företaget kollektivavtal? I vissa fall kan din arbetsgivare ha slutit ett kollektivavtal med facket som innebär att LAS regler för exempelvis visstidsanställning inte gäller. Ta reda på vad som gäller! Innan du börjar en anställning ska du ha ett anställningsavtal, oavsett anställningens längd Définition. Les économistes utilisent le terme de croissance conventionnellement pour décrire une augmentation de la production sur le long terme.Selon la définition de François Perroux, la croissance économique correspond à « l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension, pour une nation, le produit global net en termes réels. » [3] Besked om uppsägning av personal på grund av arbetsbrist är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt uppsägningsbesked till anställd personal när det inte finns tillräckligt med arbete att utföra

Start Journalistförbundet - sjf

 1. Kaffe och kaffemaskiner för din arbetsplats och till ditt hem. Vi erbjuder ett stort sortiment av kaffe till bra priser och med fri frakt
 2. entreprenör webbutveckling kundavtal aktieägaravtal sociala medier varumärkesansökan SaaS digital marknadsföring användarvillkor avtal direktmarknadsföring internetjuridik ecommerce M&A Saasavtal startupavtal Företagsförvärv leveransavtal startup upphovsrätt överlåtelse av ip affärsjuridik CDA licensavtal sekretessavtal.
 3. Idel Rent i Sverige AB har bedrivit städverksamhet sedan 1991. Ett företag i A-klass. Vi har idag ett 90-tal kunduppdrag i hela stor Stockholm och arbetar.
 4. Med pompa och ståt tar vi idag adjö av VÄRLDENS BÄSTA Marita Hela Montessori var på plats på innergården och applåderade och ropade Marita när hon kom ut
 5. Efter den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen (PuL) ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR). Därför presenteras inte längre så mycket information om personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats
 6. Artiklar och bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Citera oss gärna men ange källan. Sekundärnavigering

Vem är upphovsman - Kopiraittilan Koul

 1. Se över vad du har och hur du vill ha det. På Familjens Jurist är vi experter på rådgivning till privatpersoner i livets alla skeden. En Livbesiktning® gör att du får reda på vad du behöver och framförallt, i god tid innan du behöver det
 2. Sekretess- och säkerhetsvillkor. HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER När du handlar hos oss lämnar du dina personuppgifter och därmed godkänner du att vi lagrar och använder dessa för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, samt för att kunna ge dig bästa möjliga service och erbjudanden
 3. Vi vill göra något så snårigt och dyrt som juridik tillgängligt och begripligt för alla. Vi förändrar juristbranchen och sänker trösklarna till juridik
 4. Det råder fortfarande lönedumpning för våra utvecklingsanställda på Samhall. Det menar Joakim Häggkvist som är förtroendevald för Fastighets. Grundlönen för anställda i kärnuppdraget är också för låg och Joakim Häggkvist uppmanar Samhall att acceptera LO:s låglönesatsning
 5. Starka skäl till att plocka bort till exempel en bok till försäljning kan vara att den innehåller element som uppvigling, hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller att det är uppenbart att t.ex. författaren gjort intrång i annans upphovsrätt
 6. Equmeniakyrkan är en ny kyrka, med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror vi på Jesus Kristus. Hitta församling Våra regione
 7. Det var sommaren 2018 som vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun insåg vidden av det en av deras brukare upplevt. Lena kände sig sviken av personalen på det gruppboende där hon bor. De hade hjälp hennes god man och hållit henne oinformerad. Det är Lenas bild av vad som hänt.

Följande är skyddat av svensk upphovsrätt. Abonnenten får skriva ut en kopia för eget bruk. Därutöver får hel eller eller delvis kopiering, annan kopiering eller vidarebefordring av materialet - inklusive elektronisk vidarebefodring via e-post - endast ske efter överenskommelse med Altinget på tlf. +45 33 34 35 40, adm@altinget.s Startsidan - De senaste nyheterna på helahalsingland.se - Lokala nyheter levererat av Mittmedia The latest Tweets from Nyhetssida (@Nyhetssida). Våra nyheter är hämtade från etablerad media. Eventuella fel beror således på författaren till den ursprungliga källan, varifrån texten hämtats

populær: