Home

Hvad er hvidvaskning

Hvidvask er hvis man modtager eller skjuler penge, som er skaffet ved noget strafbart. De mest almindelige eksempler på hvidvask er: 1. Indbetaling af kontanter i en bank (evt. blandet med midler fra lovlig virksomhed) Guide: Bekæmpelse og forebyggelse af hvidvaskning. Flere og flere personer og erhvervsvirksomheder er pligtige at holde virkelige øje med Kunderne. For eksempel skal pågældende underrette myndighederne, hvis der opstår en mistanke om hvidvask eller mistanke om finansiering af terrorisme. I denne anledning er Hvidvaskloven oprindeligt indført Hvidvask er ikke nødvendigvis en kompliceret proces. Der er tale om hvidvask fra den første fase, hvor man f.eks. indsætter kontanter på en bankkonto eller veksler til en anden valuta. Det vil eksempelvis også være tilstrækkeligt, at en person kortvarigt tillader en anden person at deponere penge på sin konto eller i en boks Læs her, hvad hvidvaskning er. * Hvidvask er at sikre udbytte fra en strafbar handling. Hvidvask defineres i hvidvaskloven som: 1) Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse

Hvad er hvidvask? Få svaret her Badv

Hvidvaskning af penge Kriminelle, der har store kapaciteter fra ulovlige transaktioner, kan ikke bruge offentlige midler. De går hvidvaskning at forklare, hvor midlerne kom fra. Hvidvaskning i fast ejendom En populær måde for kriminelle til at hvidvaske sorte penge er at skabe komplekse strukturer i fast ejendom Hvidvaskning af sorte penge gennem Danske Spil ; Se, hvad der sker med det sorterede affald, når det kommer til Affald Plus i Næstved. Dog er risikoen for at miste pengene højere med denne. Hvad er hvidvaskloven. Du skal som virksomhedsejer være særligt opmærksom på, om din virksomhed er underlagt hvidvaskloven og dermed skal i Registret til bekæmpelse af hvidvask. Vi forklarer her, hvad hvidvask er, og hvilke brancher der er underlagt hvidvaskloven

Guide: Bekæmpelse og forebyggelse af hvidvaskning

Hvidvask og terrorfinansiering Anklagemyndighede

 1. Erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, må ikke modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet. Falske penge § 6
 2. Jyske Bank vil ikke længere tage nye virksomhedskunder ind, hvis de ikke har en revisor. Det skriver Jyllands-Posten. Årsagen er, at banken har lavet en intern undersøgelse, som viser et tydeligt mønster hos de kunder, som banken har indberettet til bagmandspolitiet, fordi de har foretaget mistænkelige overførsler
 3. Hovedformålet med due diligence-processen er, at identificere de nøglepersoner, der er knyttet til de enkelte kundeengagementer, og få et grundigt kendskab til deres baggrund. Vi vil på ingen måde bidrage til finansiering af terrorisme eller hvidvaskning af penge, og derfor er vi meget grundige i vores due diligence-gennemgang

hvidvaskning af penge, transaktioner, som foretages for at skjule bestemte penges oprindelse, bevægelse, ejerforhold mv. Indtægter fra narkotikahandel og anden kriminalitet kan i dag spores, fordi pengetransaktioner registreres i pengeinstitutter og i forbindelse med fx skat, moms o.l. Der foretages derfor blandt kriminelle en række transaktioner, såkaldt hvidvask, for at give det udseende. Global Forum, Dallas, Texas: Hvidvaskning gennem banker er et stigende problem på globalt plan.Derfor møder den finansielle sektor også strengere krav og regler. De compliance-krav imødekommer danske SDC (Skandinavisk Data Center) ved at analysere kæmpemæssige datamængder fra 120 nordiske banker

FAKTA Hvad er hvidvask Indland D

 1. til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme), og Danmark er som medlem af EU juridisk og politisk forpligtet til at gennemføre direktivet. 3. Danmark er medlem af Financial Action Task Force (FATF), der er et mellemstatsligt forum, hvis formål er at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. FATF blev etableret af G7-landen
 2. klient. Uanset hvad: Hvis man er kommet i klemme i det juridiske system, og det handler om at finde den bedste forsvarsadvokat i Danmark: Peter.
 3. elle forsøger at skjule den korrekte oprin
 4. el fortid. 3) Kunden er nærtstående til person med kendt kri
 5. Hvad er en udenlandsk skattefradrag? Hvad er de forskellige typer gearede investeringer? Hvad er Pre-skattefradrag? Hvad er en likviditet? Hvordan vælger jeg den bedste Financial Accounting Program? Hvad er Financial Action Task Force om hvidvaskning af penge? Hvad er koncernens Term Life Insurance
 6. el aktivitet flyttes gennem det finansielle system. Det er flyttet på en sådan måde, at det fremgår, at midlerne er kommet fra legitime kilder. Hvidvaskning af penge følger normalt tre faser
 7. lyset af at der tilsyneladende er en lille risiko for at blive opdaget, samtidig med at konsekvens hvis man bliver taget i hvidvask ikke står målt med handlingen. Hvidvask er et stort og kompliceret område som til stadighed opfattes som usikkert, det til trods for at der i det seneste år er sket ydereliger stramninger på området

Hvad er overførsler til og fra udlandet? Det er alle de gange, du forventer at overføre og modtage penge til/fra udlandet - f.eks. ved at overføre i din netbank eller ved, at der bliver overført penge fra en udenlandsk konto til din. Du skal ikke skrive, hvis du køber noget på udenlandske hjemmesider Hvad er en kvalificeret kapitalandel? 18. marts 2016. En besiddelse i en bank kan beskrives som en kvalificeret andel, når den repræsenterer 10 pct. eller mere af aktierne og/eller stemmerettighederne i banken eller overskrider de øvrige relevante grænseværdier (20 pct., 30 pct. eller 50 pct.)

Hvad er sorte penge?; Forskel i sorte penge; Hvor sort bruge

En bøde på 111 mio. kr. og to gange seks års fængsel. Sådan lød dommen fra Østre Landsret for nyligt i en sag om et københavnsk vekselkontors hvidvask af 223 mio. kr. Den historiske hvidvask-dom er endnu et signal om, at myndighederne har skruet kraftigt op for deres fokus på og håndhævelse af regl Disse høje beløb er, hvad Københavns Politi de sidste par måneder har fundet hos to illegale vekselbureauer på Nørrebro Hvidvaskning: Politiet fandt 144 mio sorte penge på Nørrebro - TV 2 Men

Er det grundforskning, når videnskabsfolk afsøger vores genom for at finde en sammenhæng mellem fødselsvægt og sygdomme? Hvad hvis nogen har lavet noget tilsvarende før, er det så ikke længere grundforskning? Hvad hvis man rejser til Månen for 2. gang eller 3. gang - er det så stadig grundforskning da (12) i henhold til direktivet er medlemsstaterne kun forpligtet til at bekaempe hvidvaskning af udbytte, der stammer fra narkotikaforbrydelser; der har i de seneste aar vaeret en tendens til at definere begrebet hvidvaskning af penge paa grundlag af en bredere vifte af forudgaaende eller underliggende lovovertraedelser, hvilket blandt andet.

Ydermere har industrialisering en lang række konsekvenser, hvad enten de er sociale, politiske, økonomiske eller teknologiske. Disse kan du læse mere om i menuen under Industrialiseringen i Danmar der er reguleret i direktivet. Derfor er der den 5. februar 2013 fremsat forslag til et nyt hvidvasknings-direktiv (klik på link), der bliver det fjerde i rækken. Hvad er hvidvaskning og terrorfinansiering? Hvidvaskning er en proces, hvorved oprindelsen af midler, der er opnået på uretmæssig vis, tilsløres Hvad er hvidvaskning og finansiering af terrorisme? Der er tale om hvidvaskning, når nogen forsøger at konvertere penge eller anden ejendom, der stammer fra kriminelle aktiviteter, for at få det til at se ud, som om pengene er tjent lovligt. Med finansiering af terrorisme menes økonomisk støtte til terrorisme Formålet med hvidvasklovgivningen er at undgå hvidvask af penge, som stammer fra kriminel aktivitet. Nordnet er underlagt hvidvaskloven, og for at leve op til EU's 4. hvidvaskdirektiv skal vi kende vores kunder og formålet med deres forretninger hos os. Vi skal derfor gennemføre en kundekendskabsprocedure (KYC) Greenwashing er afledt af whitewashing. Hvidvaskning handler om at vaske sorte penge hvide, mens greenwashing handler om at vaske sorte virksomheder grønne. Det er et kæmpe problem, som blot er blevet større, efter at det for alvor er blevet smart at være grøn

Medarbejdere, der arbejder på områder, der er modtagelige for hvidvaskning af penge, skal trænes i, hvordan man overholder denne politik. Dette omfatter også at vide, hvordan man skal være opmærksom på hvidvaskning af penge og hvad man skal gøre, når risiciene er identificeret. Medarbejder uddannelsesprogra Den reelle ejer er den, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer, på hvis vegne transaktionen eller aktiviteten gennemføres. Underretningspligt. Hvis virksomheden får oplysninger om forhold, der virker mistænkelige i henseende til hvidvaskning, har virksomheden en særskilt underretningspligt Hvidvaskning finder sted, når man uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, eller når man uberettiget prøver at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en. Er vi ikke ved at nå en tid inden for poker, hvor der er så meget klarhed over hvad der er skattefrit og hvad der ikke er, at hvidvaskning af penge samt tråde hvor folk spørger hvordan man undgår at betale SKAT på Stars, FTP m.fl. hører fortiden til Whistleblowers er dog helt udeladt af de nye, danske aftaler og forhandlinger om det europæiske direktiv. Når man tænker på, hvor store reguleringsmæssige fremskridt de seneste læk har medført, tør man næsten ikke drømme om, hvad en bedre, fælleseuropæisk retsbeskyttelse for whisteblowers kunne bringe frem i lyset....

Og faktisk er det lidt sjovt at Lovvalg- og værnetingsklausulen er sidst. Lovvalget har nemlig en rigtig stor betydning for forståelsen og ikke mindst fortolkningen af aftalens øvrige bestemmelser. Så læsevenligt ville det være at placere klausulen i toppen, men sådan er kutymen desværre ikke. Og hvad indeholder bestemmelsen så I Nordea er vi forpligtiget til at følge bl.a. Hvidvaskloven og Skattekontrolloven. Ved at besvare spørgsmålene hjælper du os med at beskytte dig som kunde, Nordea med at opfylde vores forpligtigelse i henhold til landets love og mod at blive udsat for økonomisk kriminalitet

For skandalen om hvidvaskning i Danske Bank er mediernes skyld. Der er tale om journalister, 'der hidser hinanden op'. For det andet, at Copenhagen Business School må kigge på, hvad. Både nationalt og internationalt meget tid vil blive brugt af politiet i detektering af hvidvaskning af penge. Fordi politiet er internationalt så tæt på toppen er lavet af hvidvaskning af penge meget vanskeligt. Især i Holland hvidvaskning meget vanskeligt, fordi politiet i området meget vel ved, hvad man skal kigge efter Teleselskab bliver sigtet for hvidvaskning i Norge for op imod en halv milliard. Det britiske mobilselskab Lycamobile, der også huserer i Danmark, er blevet ramt en stor sag om hvidvaskning af penge i Norge

Det betyder, at banken fx kan bede om en kopi af dit pas, din dåbsattest eller din årsopgørelse. Årsagen til dette findes i loven om hvidvaskning. Det er altså lovgivning, der pålægger banken at bede dig om de oplysninger. Hvor høje må bankens gebyrer være? Bankerne har lov til selv at bestemme, hvad deres ydelser skal koste Det er hundrede millioner af bitcoin (0.00000001) - til nutidens priser, omkring hundrede cent. Dette kan muliggøre mikrotransaktioner, som traditionelle elektroniske penge ikke kan. Så hvad er bitcoin? Når du bliver spurgt eller spørg dig selv, hvad er bitcoin, håber jeg, at ovenstående har givet dig en bedre forståelse

Hvidvaskning hos Danske Spil: Sådan gør de kriminelle - TV

For at føre tilsyn med assistenter, hvad enten på stedet eller via et internet- eller intranet-forbindelse, en administrativ assistent leder skal være godt bekendt med de pligter, som deres medarbejdere. Disse omfatter ofte skrive, arkivering, besvare flere linjer telefoner, og formidling af officielle oplysninger Reglen er alene en formel regel, som skal give myndighederne kontrolmulighed med henblik på at bekæmpe smugling af penge til finansiering af terrorisme og hvidvaskning. Det er derfor uden betydning for bødens fastsættelse, hvad tiltalte har forklaret om pengenes oprindelse og formål Hvad er en sprøjtepistol til hvidvaskning? Håndspraypistol til hvidvaskning anvendes til ensartet påføring af farvestoffet. At udføre sådant arbejde med en børste eller rulle, især i højden, er ubelejligt og lang. Plusser spray til hvidvaskning

Faktisk klart hvidvaskning af penge er en grundlæggende søjle i det London-baserede finansielle system. Kina, på den anden side, er at investere milliarder i Afghanistan, bygge ting. Det er et nøgleelement i OBOR. Hvad er der for Kina? Afghanistan er et mineralrig land Din advokat i en sag om påstået hvidvask skal være opmærksom på, at politiet ofte misforstår disse sager. Derfor er der gode muligheder for at få politiet til at opgive en sag om hvidvask, inden der overhovedet rejses en sag. En sag om hvidvask er typisk kombineret med en påstand om såkaldt hæleri Hvad er omkostningseffektiv præferenceaktier? Hvordan får jeg det bedste Savings Account Interest Rate? Hvad er en kredit Order? Hvad er Udnyttet? Hvad er forskellen mellem Capital Markets og Money Markets? Hvad er de bedste tip til Risk Management for Regnskab? Hvad er Project Accounting? Hvad er Financial Action Task Force om hvidvaskning.

Hvidvaskloven - Hvad er hvidvaskloven? - Legal Des

Hvidvaskloven: Her går grænsen for kontante betalinge

 1. bank går konkurs? Hvis din bank krakker, er de penge, du har stående på din lønkonto og opsparing, sikret for op til 100.000 euro eller omkring 750.000 kr. Det er Garantiformuen, der er nedsat ved lov, som sikrer dine penge. Pensionsopsparinger adskiller sig, fordi de er dækket fuldt ud af Garantiformuen
 2. elle - det kan godt være, at de går i habit, men kri
 3. Danske Bank har en selvstændig compliance-funktion - Group Compliance - som er ansvarlig for at overvåge at koncernen overholder gældende lovgivning, markedsstandarder og interne regler, og for at rådgive om, hvordan væsentlige compliance-risici kan reduceres
 4. Odense Kommune står bag Odense.dk/cybercrime, der skal fremme sund digital adfærd. På hjemmesiden kan du blive klogere på, hvordan du beskytter dig online og hvad du skal gøre, hvis du bliver hacket eller får delt et billede mod din vilje
 5. Bitcoin er let at bruge og som en normal valuta er det praktisk med en tegnebog. I Bitcoin verdenen kaldes det en wallet. Den giver dig adgang til at modtage og sende Bitcoins. For at modtage Bitcoins skal du bruge en Bitcoin adresse og det giver din wallet dig. Det svarer lidt til et kontonummer i en bank

Banker og andre finansielle institutioner er forpligtet til at identificere alle kunder, der er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land end Danmark. Det gælder både private kunder og juridiske personer. Hvis du er blevet bedt om at udfylde vores kombinerede FATCA/CRS-egenerklæring, har du måske nogle spørgsmål til den Om der må ske behandling af personoplysninger afhænger af om der er et behandlingsgrundlag, og dette grundlag afhænger af, hvilken type oplysninger der er tale om. Almindelige personoplysninger er fx de oplysninger som en forhandler typisk har om sine kunder, såsom navn, adresse, GPS-oplysning, e-mail, telefonnr., kontonummer mv Jeg er helt enig i, at der foregår en masse styring nedefra fra medarbejderne. De er i høj grad også medproducerende på styringen og det mulighedsrum, som omgiver dem. Det var vist ikke i dette indlæg, men styring og forståelsen af, hvad det er, er en dobbeltsidet affære, som både omhandler top down og bottom up Hvad er gået galt? - Det er højst sandsynligt, fordi årsrapporterne i den anden ende ikke er færdige, forklarer Torben Ellert. - Hør her, det ligner hvidvaskning. - Hvorfor, spørger de. Hvad er Europol? Europol er den enhed, der varetager det fælles politisamarbejde i EU, og som med lidt god vilje svarer til FBI i USA. Da EU ikke er en føderalstat, har Europol dog ikke helt samme kompetence som FBI, men fungerer snarere som en støtte for medlemslandenes politimyndigheder

GRAFIK Sådan vasker kriminelle sorte penge hvide - dr

 1. Anklagere nægter AC Milan undersøgelse af hvidvaskning af penge. Hvad er endnu værre er at i går aftes blev vi advaret om, at denne historie ville blive.
 2. Når du bliver kunde i Jyske Bank, er vi forpligtet til at spørge dig om, hvad du skal bruge banken til. Det skyldes, at vi i medfør af hvidvaskloven skal kunne se, om du anvender banken, som du har oplyst. Det er blandt andet derfor, at vi beder om dine løn- og skatteoplysninger, så vi kan vurdere, hvad der er typisk for dig
 3. Eksempelsætninger hvidvaskning på engelsk. Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold
 4. Denne type er kemisk behandlet og er giftig for mennesker og dyr . Filteret type er fræset anderledes end andre typer og bør kun bruges til det formål er angivet på pakningen . Landbruget Diatoméjord partikler er knivskarpe , og de arbejder i en mekanisk eller fysisk måde som et insekt kontrol

I dag er over 80 procent af alle studiepladser på de videregående uddannelser placeret i de fire største byer. Det er ikke rimeligt, og det er et kæmpe problem på længere sigt, at vi i Midt- og Vestjylland eksporterer unge til de store byer, hvor langt de fleste aldrig kommer tilbage Der er derfor god grund til at rejse tvivl om årets kåring. Hvordan er det lykkedes for Infomedia at lave en kåring af årets CEO Superbrand, der strider mod sund fornuft og tidens moralske opvågnen? CEO-superbrands rider på de globale superagendaer og omvendt, såsom SDG'er, demokrati, bæredygtighed, skattearbitrage og hvidvaskning

Danske Banks hvidvaskning i Estland er en skamplet og skandale. Jeg har endnu ikke overblik over, hvilke handlemuligheder jeg har som minister, men jeg kan garantere, at jeg ikke kommer til at holde hånden over dem #dkpo Hvad er renters renter? Info om renters rente Rentes rente er et begreb der bruges om dét at forrente den samme beholdning af penge flere gange. Det kan bruges til fx at finde ud af, hvor mange penge der vil stå på en konto til et givent tidspunkt i fremtiden At finde et ord der rimer på hvidvaskning er ikke alltid så enkelt. Takket være denne rimordbogen er det nemt og hurtigt at finde et rim. Hvad rimer på. »Jeg er sikker på, at bitcoins bruges til mange legitime formål, og at der er stor interesse især fra unge. Men vi har valgt at sige, at vi ikke kan stå inde for, hvad der sker på markedet for bitcoins. En af grundene til, at de er så populære, er jo, at de ikke kan spores på samme måde som kontanter

Hvad er hvidvask? - Virk Indbere

 1. Det er derfor vigtigt at huske at få oprettet nye P-enheder, såfremt der åbnes nye kontorer eller produktionsenheder samt få lukket fraflyttede P-enheder. Man kan på CVR.dk finde de registrerede p-enheder og derfra tjekke om lokaliteterne er opdaterede. Det er relativt nemt at opdatere sine p-enheder via virk.dk
 2. Det er altså overordentligt svært at tro på, at ledelsen i Danske Bank ikke var fuldt vidende om, hvad der foregik. Og hvis de ikke havde set advarselslamper nok, oplyste den interne whistle-blower, Howard Wilkinson, gennem fire whistleblower-rapporter allerede i 2013 og 2014 om alvorlige uregelmæssigheder. Men hvorfor stoppe en god forretning
 3. Arbejdernes Landsbank er - ligesom alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder. Legitimation og oplysninger om forretningsomfang. Når en forening skal oprettes som kunde i banken er der en række forhold, foreningen skal give banken oplysning om
 4. og hvad vi bør gøre - eller undlade at gøre - i forskellige situationer. Hos Coor er gældende love og bestemmelser i de lande, hvor vi opererer, det indlysende udgangspunkt, men der er områder, hvor Coor har højere ambitioner. Coor skal opretholde en høj etik og korrekthed i vores arbejde og forretning
 5. elle aktiviteter som hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, menneskehandel og ulovlig våbenhandel meget alvorligt

Hvad er Financial Action Task Force om hvidvaskning af penge

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Nyt initiativ: Jyske Bank afviser kunder uden revisor TV

Som Andrew McGregor fra TLDR Capital påpegede, er milliarder dollars af bitcoin blevet stjålet i løbet af det sidste årti fra kryptobørser. Forbrugerne fortolker blindt lommebøger, forklarede han, og mens nogle investorer opstiller hardwarebøger og tager andre tiltag for at beskytte deres beholdninger, gør mange ikke Hvad er de forskellige typer af detektiv arbejde? Detektiver er efterforskere, der udfører detektivarbejde for lokale, statslige og andre kompetenceregler agenturer. Disse fagfolk er ansvarlig for at iværksætte undersøgelser, analysere beviser og følge op på leads

Private Banking Jyske Bank - Hvad er compliance

Da Klarna er et kreditinstitut, skal vi overholde de samme regler og bestemmelser som en bank. Klarna skal derfor tage alle forholdsregler for at forhindre hvidvaskning af penge. I er velkommen til at læse et af nedenstående links for mere information om vores forpligtelser mod hvidvaskning af penge: Engelsk Svens Er det tid til all in? @Kluk, det er præcis de her nyheder, der skaber panik. Men der er jo absolut intet nyt her. Selvfølgelig skal de amerikanske nyheder foretage en granskning af Danske Bank. Det har vi vidst i lang tid nu. Ergo hvad er det nye her Selskaber i Danske bank koncernen er utallige - Du finder dem alle her Bl.a. kan nævnes: MobilePay Home Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Så er det jo op til kunderne selv at vælge til eller fra- Det kan de jo tænke over mens de sætter en hvidvask over.. At forsøge at få penge, som kommer fra kriminel virksomhed, til at se ud som om de er erhvervet på lovlig vis, kaldes hvidvaskning. Ifølge EU's 3. Hvidvaskdirektiv skal Nordnet og andre finansielle aktører gennemføre en bedømmelse af risikoen for, at vi udnyttes til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme casino hvidvaskning casino hvidvaskning Spillemyndigheden er en styrelse under Skatteministeriet på linje med Skatteforvaltningen og Skatteankestyrelsen.Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, så spillere er beskyttet mod urimeligt og ulovligt spil.Se også: Kendt mobilselskab sigtet i hvidvaskning for en halv milliard

Ligeledes kan Bitcoin med lethed bruges til hvidvaskning af penge. Men eftersom alle transaktioner er offentlige, vil bagmændene kunne spores på et tidspunkt. Men - det som Bitcoin først og fremmest bruges til er spekulation og investering. Der er alt fra daytradere og investeringsinstitutter til lønmodtagere involveret i Bitcoin De seneste dage er det kommet frem, at flere tidligere topchefer i Danske Bank er blevet sigtet i sagen om hvidvaskning. Blandt de sigtede er bankens tidligere topchef, Thomas Borgen, som ses her som nummer 2 fra venstre ved et tidligere pressemøde om sagen - Der er grund til at tro, at der er sket tobakssmugling og hvidvaskning af penge, som også påvirker finansielle interesser i EU, hedder det i OLAFs rapport. Rapporten er nu sendt til statsadvokaterne i både Spanien og Gibraltar med opfordring til, at der tages retslige skridt. OLAF har alene administrative beføjelser. Sejr for Spanie Det er et spørgsmål om hvidvaskning af penge, lyder det fra en talsmand for den føderale anklager ifølge Reuters. Lokale belgiske medier skriver ifølge Reuters, at transfers før ejerskiftet i 2017 undersøges, og at blandt andet Aleksandar Mitrovic' skifte til Newcastle i 2015 er blandt de undersøgte transfers Realiteten er, at rapporten end ikke er i nærheden af en lødig analyse af hvad det er for mekanismer, der skaber et sundt demokratisk miljø uden idelige skandalesager, og dermed bidrager rapporten heller ikke til afklaring af, at vi måske ville være bedre stillet med et helt andet embedsmandssystem - måske politisk udpegede.

populær: